Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 141-ПВР
Пловдив Град, 19.11.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с вх. № 297/18.11.2021 г. от Красимира Чаушева, пълномощник на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промени в състава на СИК на район „Северен“, вх. № 300 /18.11.2021г от Румяна Каменова Герджикова-Благоева, пълномощник на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промени в състава на СИК на район „Южен“, вх. №317/19.11.21г. от Минко Минков, пълномощник на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промени в състава на СИК на район „Централен“, вх. №314/19.11.21г. от Спартак Николов, пълномощник на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промени в състава на СИК на район „Източен“, вх. №319/19.11.21г. от Тодор Тодоров, пълномощник на коалиция „ГЕРБ-СДС“, с искане за извършване на промени в състава на СИК на район „Западен“.

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

1. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция „ГЕРБ-СДС“  замени  в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

СЕВЕРЕН

162204036

Секретар

Лиляна Денчева Войникова

**********

Мирка Георгиева Стойкова

**********

СЕВЕРЕН

162204034

Член

Жива Басет Иса

**********

Александър Любомиров Кацаров

**********

СЕВЕРЕН

162204057

Секретар

Стефани Боянова Георгиева

**********

Георги Асенов Поляков

**********

СЕВЕРЕН

162204011

Зам.- председател

Весела Ангелова Петкова

**********

Пламена Христова Стайковска

**********

Северен

162204012

Секретар

Ана Тонева Илиева

**********

Красимира Маринова Недкова- Златарева

**********

Северен

162204012

Член

Васил Благоев Мумджиев

**********

Иванка Лазарова Янкова

**********

Северен

162204002

Член

Цветозара Игнатова Пенкова

**********

Таня Георгиева Диева

**********

Северен

162204009

Секретар

Елизабет Агоп Кютнерян

**********

Невена Васкова Балева

**********

Сверен

162204012

Член

Полина Василева Димитрова

**********

Димитър Доротеев Тренчев

**********

ЮЖЕН

162205039

Член

Ирена Георгиева Павлова

**********

Недялка Иванова Сендова

**********

 

ЮЖЕН

162205013

Член

Величка Дичева Митева

**********

Кристиана Василева Манолова

**********

 

ЮЖЕН

162205086

Член

Кристиана Василева Манолова

**********

Вангелица Михайлова Пашева

**********

 

ЮЖЕН

162205074

Член

Тодор Димитров Колев

**********

Мариана Костадинова Костова

**********

 

ЮЖЕН

162205032

Член

Валерия Илиева Димитрова

**********

Ангел Бориславов Пашов

**********

 

ЮЖЕН

162205008

Секретар

Радиана Петрунова Танчева

**********

Янко Петров Гонев

**********

 

ЮЖЕН

162205019

Зам.- председател

Невяна Стефанова Василева

**********

Зоя Любенова Немска

**********

 

"Централен"

162201062

Член

ПЕТЯ ПЕНЕВА КОСТАДИНОВА

**********

Иван Валентинов Николаев

**********

 

Източен

162202045

Зам.-председател

Костадин Андреев Танев

**********

Атанас Миленов Станкин

**********

 

Източен

162202026

зам.-председател

Марияна Валериева Алкова

**********

Ангел Георгиев Бекяров

**********

 

Източен

162202066

Председател

Вера Симеонова Симеонова

**********

Николай Петров Велчев

**********

 

Западен

162203018

Зам.-председател

 

Иванка Евлогиева Ангелова

**********

Александрина Тодорова Ганчева

**********

 

Западен

162203040

Член

Красимир Димитров Ковачев

**********

Иванка Евлогиева Ангелова

**********

 

Западен

162203053

Председател

Генадий Илков Генчев

**********

Никола Петков Дойчев

**********

 

Западен

162203024

Член

Христина Христова Христева

**********

Тодор Радков Сираков

**********

 

                   


2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.

3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове  на СИК.

4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Ивайло Стоилов Василев

Зам. председател: Цеца Пенчева Бресковска

* Публикувано на 19.11.2021 в 19:32 часа

Календар

Решения

  • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

    относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

  • № 158-ПВР / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

  • № 157-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения