Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Пловдив Град, 18.03.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, са постъпили заявления с вх. № 94/18.03.2023 г.; 95/18.03.2023 г.; 96/18.03.2023 г от Али Байрам, пълномощник на политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, с искане за извършване на промени в състава на СИК. 

Предложените замени в състава на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ замени в състава на СИК - съгласно цитираното по-горе заявление, подписано от упълномощения представител, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

централен

162201020

председател

Светла Евтимова Лалова

**********

Михаела Михайлова Бабукчиева

**********

централен

162201021

член

Виолета Бойчева Коева

**********

Маргарита Христова Орешкова

**********

централен

162201011

член

Нели Яворова Трифонова  

**********

Ирфан РЕШАД АМЕД

**********

централен

162201008

член

Светла Рангелова Михайлова  

**********

Христо Илиев Димитров

**********

централен

162201023

член

ВИОЛЕТА ЙОНКОВА СМОЛЯНСКА

**********

Ивайло Тодоров Дишев

**********

централен

162201023

член

ДУРДАН МУЩАНОВА ХЮСЕИНОВА

**********

Христина Иванова Стойнова

**********

централен

162201025

член

Николина Тодорова Маринчешка

**********

Румен Костадинов Башков

**********

централен

162201027

секретар

Бисер Митков Иванов  

**********

Митко Бисеров Иванов

**********

централен

162201027

член

ЮНЕР РЕМЗИ ЮМЕР

**********

Николина ХРИСТОСОВА Янчева

**********

централен

162201030

член

Борислав Михайлов Павлов

**********

Християна Димитрова Димитрова

**********

централен

162201036

член

ХРИСТО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

**********

СЕБААТИН РЕШАД АМЕД

**********

централен

162201042

член

Християна Димитрова Димитрова

**********

Иван Димитров Митев

**********

централен

162201043

член

Хюлия Бейтулова Салиева

**********

Айсел Андреева Мутишева

**********

централен

162201044

член

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА БАБУКЧИЕВА

**********

Елиф Андреева Мутишева

**********

централен

162201040

член

Михаела Христова Орешкова

**********

Марина Обручкова

**********

централен

162201051

секретар

Самуил Деянов Панайотов

**********

Дияна Георгиева Христова

**********

централен

162201035

председател

АТАНАСКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

**********

Самуил Деянов Панайотов

**********

централен

162201055

член

Полина Дамянова Беличева  

**********

Даниел ЧАВДАРОВ Цветков

**********

централен

162201056

Зам.-председател

Веска Веселинова Кашорова

**********

Алекс Милчев Альошев

**********

централен

162201062

член

ЕСЕНГЮЛ РЪЗВАН МЕРДЖАН

**********

Берна Мехмед Смаил

**********

централен

162201083

член

Лидия Стефанова Кожухарова

**********

НАСКО КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

централен

162201069

член

НАСКО КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

Жаклин Ивайлова Жекова

**********

централен

162201076

председател

Петър Георгиев Димов

**********

Христо Костадинов Костадинов

**********

централен

162201091

секретар

ЙОРДАНКА СЛАВОВА ЦВЕТКОВА

**********

Сюлейман Алиев Сюлейманов

**********

централен

162201100

Зам.-председател

ИСМЕТ БЕХЧЕТОВ МУСТАФОВ

**********

Мая Пламенова МИЦЕВА

**********

централен

162201031

член

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПИРИНСКИ

**********

Хюлия Бейтулова Салиева

**********

централен

162201022

Зам.-председател

Николай Атанасов Залъмов

**********

Иван Бориславов Деведжиев

**********

централен

162201099

секретар

Иван Бориславов Деведжиев

**********

Николай Атанасов Залъмов

**********

централен

162201007

Зам.-председател

Христинка Стайкова Христова

**********

Иван Бориславов Деведжиев

**********

централен

162201022

Зам.- председател

Иван Бориславов Деведжиев

**********

Христинка Стайкова Христова

**********

ЮЖЕН

162205001

зам.-председател

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

**********

Фатме Бехчед Арслан

**********

ЮЖЕН

162205003

секретар

МЮМИНЕ ХАЙРИЕВА ШЕРИФОВА

**********

Георги Желязков Янчев

**********

ЮЖЕН

162205004

председател

ХАЙРИ ХАЙРИЕВ ШЕРИФОВ

**********

Габриела Стоилова Кирякова

**********

ЮЖЕН

162205006

секретар

Гюлджан Наид Ерсой

**********

Асие Гюнерова Гангова

**********

ЮЖЕН

162205007

член

Росица Росенова Шаранкова

**********

Антоанета Антонова Михнева

**********

ЮЖЕН

162205009

председател

Радослав Красимиров Радиев

**********

Владислава Иванова Тасева

**********

ЮЖЕН

162205014

зам.-председател

Фатме Бехче Арслан

**********

Ерджан Акиф Арслан

**********

ЮЖЕН

162205017

секретар

Таир Николов Стефанов

**********

Вергиния Георгиева Бонзова

**********

ЮЖЕН

162205018

член

Ахмед Рамис Рамадан

**********

Екатерина Валентинова Хаджимоскова

**********

ЮЖЕН

162205021

председател

Недялка Петрова Димитрова

**********

Любомир Любомиров Рангелов

**********

ЮЖЕН

162205023

секретар

Иванела Василева Йорданова

**********

Ася Недялкова Томова

**********

ЮЖЕН

162205026

зам.-председател

Ерджан Акиф Арслан

**********

Галина Георгиева Цветанова

**********

ЮЖЕН

162205027

председател

Ива Светославова Данчова

**********

Станислав Николаев Колев

**********

ЮЖЕН

162205030

секретар

Румяна Георгиева Павлова

**********

Христина Янкова Димитрова

**********

ЮЖЕН

162205031

член

Байрям Сабри Зеки

**********

Селинай Байрям Зеки

**********

ЮЖЕН

162205032

председател

Неврие Юсеин Хаджиасан

**********

Байрям Али Кърмаджи

**********

ЮЖЕН

162205035

секретар

Селинай Байрям Зеки

**********

Мустафа Байрям Местан

**********

ЮЖЕН

162205037

член

Юзяй Бейсим Ферад

**********

Жанет Юсуф Кърмаджи

**********

ЮЖЕН

162205044

зам.-председател

Антон Кръстев Михайлов

**********

Зарухи Степан Степанян

**********

ЮЖЕН

162205045

член

Ахмед Мюмюм Бекир

**********

Александър Александър Николич

**********

ЮЖЕН

162205053

зам.-председател

Семра Джелал Гюлянар

**********

Поля Жанко Бояджиева

**********

ЮЖЕН

162205062

секретар

Сунай Алиева Агушева

**********

Иван Костадинов Георгиев

**********

ЮЖЕН

162205069

зам.-председател

Рефие Файк Идриз

**********

Сунай Алиева Агушева

**********

ЮЖЕН

162205076

зам.-председател

Мартин Огнянов Василев

**********

Михайлина Христова Палова

**********

ЮЖЕН

162205080

член

Иван Борисов Фиданов

**********

Ферди Ерол Сарач

**********

ЮЖЕН

162205083

член

Борис Атанасов Фиданов

**********

Юзяй Бейсим Ферад

**********

ЮЖЕН

162205087

зам.-председател

Мелиса Шенол Шериф

**********

Зарина Василева Велева

**********

ЮЖЕН

162205065

член

Севджан Мехмед Везир

**********

Василка Николова Георгиева

**********

ЮЖЕН

162205068

секретар

Ферди Ерол Сарач

**********

Васил Костадинов Костов

**********

ЮЖЕН

162205071

член

Василка Николова Георгиева

**********

Ахмед Рамис Рамадан

**********

ЮЖЕН

162205088

председател

Елмира Хаириева Байрактарова

**********

Ема Иванова Кръпова

**********

ЮЖЕН

162205095

секретар

Мериан Раимова Говедарова

**********

Людмил Йорданов Паунов

**********

ЮЖЕН

162205056

член

Елисавета Владимирова Атанасова

**********

Недка Петрова Икова

**********

тракия

162206071

член

Сениха Шефкетова Еминова

**********

Мария Георгиева Попова

**********

тракия

162206072

член

ГАНКА ВЕЛЧЕВА ДИШЛИЙСКА

**********

Димитър Александров Попов 

**********

тракия

162206047

член

МАРИАНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

Нонка Георгиева Звискова

**********

тракия

162206048

член

  Младенка Николаева Кавалджиева

**********

Георги Ненчев Звисков

**********

тракия

162206046

председател

Жасмина Бисерова Лъшева 

**********

Катерина Павлова Илиева 

**********

тракия

162206050

член

  Калина Николаева Милева

**********

Маргарит Тиран Озанян

**********

тракия

162206049

секретар

Малина Антонова Амединова

**********

Мустафа Назми Осман

**********

тракия

162206051

председател

МИТКО ЗАПРЯНОВ ГРЪКЛЯНОВ

**********

Ивелина Пламенова Желева

**********

тракия

162206051

член

Рамадан Левент Емин

**********

МИТКО ЗАПРЯНОВ ГРЪКЛЯНОВ

**********

тракия

162206052

секретар

ЗАПРЯНКА КРЪСТЕВА Гръклянова

**********

Есра Ремзи Али

**********

тракия

162206053

зам председател

СТЕФАНИ ВАСИЛЕВА КАЛАЙДЖИЕВА

**********

Тодор Цветанов Тодоров

**********

тракия

162206053

член

Кристина Лъчезарова Родина  

**********

ЗАПРЯНКА КРЪСТЕВА Гръклянова

**********

тракия

162206054

председател

  Митко Славчев Каварджиев

**********

Йорданка Емилова Маркова

**********

тракия

162206056

член

МЕХМЕД СМАИЛОВ БЕСИМОВ

**********

Антон Вълчев Драгостинов 

**********

тракия

162206057

секретар

РОСИЦА СЛАВЧЕВА КАВАРДЖИЕВА

**********

Едуард Александров Александров

**********

тракия

162206058

член

Ангел Райчев Ангелов

**********

Биляна Тихомирова Петрова

**********

тракия

162206058

член

АТАНАСКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА

**********

ГАНКА ВЕЛЧЕВА ДИШЛИЙСКА

**********

тракия

162206059

член

ГИНКА АТАНАСОВА ГАНЧЕВА

**********

Георги Емилов Ганев

**********

тракия

162206061

член

ВЕЛЕСЛАВА КОСТОВА КОСТОВА

**********

Алегзандер Илиянов Алипиев

**********

тракия

162206063

секретар

ИВАНКА ПЕТРОВА ТИМЕНОВА

**********

БОРЯНА СЛАВИНОВА ЦВЕТКОВА

**********

тракия

162206064

член

БОРЯНА СЛАВИНОВА ЦВЕТКОВА

**********

Калин Христов Митов

**********

тракия

162206065

член

ГЕРГИНА ПЕТКОВА ФОТИНОВА

**********

Владимир Бисеров Чолаков

**********

тракия

162206066

член

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ АВРАМОВ

**********

ИВАНКА ПЕТРОВА ТИМЕНОВА

**********

тракия

162206067

зам председател

СИМОНА ЛЮБОМИРОВА ЗАГОРЧЕВА

**********

Валентина Александрова Костова

**********

тракия

162206068

председател

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

**********

Кристина Лъчезарова Родина  

**********

тракия

162206069

член

Гинка Иванова Цер

**********

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА

**********

тракия

162206060

член

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА

**********

Елена Станиславова Фотинова

**********

тракия

162206006

секретар

ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

**********

Габриел Симова Велчовска

**********

западен

162203001

член

НЕРИМАН САЛИХОВА КОДЖЕБАШЕВА

**********

Димитър Николаев Йовчев

**********

западен

162203001

член

АЙШЕ СЕЙХАНОВА АЛИЕВА

**********

Ивелина Димитрова Божкова

**********

западен

162203003

секретар

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ

**********

Минка Андреева Господинова

**********

западен

162203003

член

ЗОЯ СИМЕОНОВА КАМБУРОВА

**********

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БОРИСОВ

**********

западен

162203004

член

Дейвид Ивов Евтимов

**********

Елена Тоткова Донкова

**********

западен

162203005

член

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА

**********

Христина Енева Петрова

**********

западен

162203006

член

МАРИНА ХРИСТОВА ЗЪМТИКОВА

**********

  Йорданка Георгиева Борукова

**********

западен

162203008

член

ХРИСТОС АТАНАСИОС АЛЕКСОПУЛОС

**********

Клавдия Николова Райчева

**********

западен

162203008

член

ДИМИТРИНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

**********

Марина Георгиева Генчева

**********

западен

162203009

член

ХЮЛИЯ ВАЙДИНОВА ЧАУШЕВА

**********

Валентин Стефанов Кръстев

**********

западен

162203010

член

ЗОЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

**********

Мария Иванова Кесерджиева

**********

западен

162203011

член

ИПЕК НЕДЖАТИНОВА ЧАВДАРЛИЕВА

**********

Стефани Валентинова Алексова

**********

западен

162203012

член

МАРИАНА ЗАПРЯНОВА ГЪЛЪБОВА

**********

Мариела Валентинова Алексова

**********

западен

162203013

член

ДИМИТРИНКА МАРИАНОВА ГЪЛЪБОВА

**********

Алберта Десиславова Спасова

**********

западен

162203014

член

Денислав Валентинов Турийски

**********

ПЕТЪР ИВАНОВ БАКОВ

**********

западен

162203015

член

ИЛКО БОРИСОВ ЗАПРЯНОВ

**********

Иво Красимир Филипов

**********

западен

162203016

член

ПОЛИНА ВАСИЛЕВА КРИВОВА

**********

Стефан Иванов Цветков

**********

западен

162203016

член

АНГЕИНА -МИЛЛА СЕРГЕЕВА ИВАНОВА

**********

Невенка Вълкова Тончева

**********

западен

162203017

член

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЩЕРЕВА

**********

Василка Костадинова Пунчева

**********

западен

162203018

член

ХРИСТО ИВАНОВ ТОШЕВ

**********

Елка Рангелова Камбурова

**********

западен

162203019

член

ИРИНА ВОЙНОВА ВОЙНОВА

**********

Христина Пламенова Типова

**********

западен

162203020

Зам.- председател

РУМЕН АЛЕКОВ ТОПАЛОВ

**********

Румен Николов Ангелов

**********

западен

162203021

член

ДИМИТРИЙКА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

**********

Зоя Симеонова Камбурова

**********

западен

162203022

член

КРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

**********

Мариана Георгиева Борисова

**********

западен

162203023

секретар

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА БИВОЛАРСКА

**********

Калина Иванова Митева

**********

западен

162203024

Зам.-председател

ПАНТЕЛЕЙ ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ

**********

Ангел Иванов Типов

**********

западен

162203025

член

СЕВДЖАН МЕХМЕД АХМЕД

**********

Наталия Дочева Нинова

**********

западен

162203026

член

ЯНКА НАСКОВА НАЛБАНТОВА

**********

Красимира Йорданова Краевска

**********

западен

162203027

Зам.- председател

СВЕТЛАН СВЕТЛАНОВ СОЛАКОВ

**********

Елена Илиянова Илиева

**********

западен

162203028

член

ИВАЙЛАО РУМЕНОВ ТИНЧЕВ

**********

Андрея Илиев Камбуров

**********

западен

162203029

секретар

РАДОСТИН РУМЕНОВ ТОПАЛОВ

**********

Цветелина Маринова Маркова

**********

западен

162203030

Зам.- председател

ИНДЖИСЕР ОРХАНОВА АЛИЕВА

**********

Стоянка Йовева Нешева

**********

западен

162203031

Зам.- председател

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

Ваня Спасова Божкова

**********

западен

162203032

секретар

МОНИКА ТОДОРОВА КЪНЕВА

**********

Александра Красимирова Маркова

**********

западен

162203033

председател

ПЕПИНА СТОЯНОВА АВРЕЙСКА

**********

Елена Атанасова Атанасова

**********

западен

162203034

секретар

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

**********

Искра Росенова Стоянова

**********

западен

162203035

секретар

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

**********

Фьодор Ламбов

**********

западен

162203036

член

КРИСТИАНА ИВАЙЛОВА ШАТРОВСКА

**********

Звезделина Николова Гърдева

**********

западен

162203037

член

МАРИЯ ВАСКОВА ПЕТКОВА

**********

Изабела Христава Христова

**********

западен

162203037

член

ТОДОР КАМЕНОВ ИШЕВ

**********

Венета Любомирова Илиева

**********

западен

162203038

председател

ХРИСТИНА ЕНЕВА ПЕТРОВА

**********

Иванела Василева Йорданова

**********

западен

162203039

член

Шабан Исмет Смаилов

**********

Костадин Христов Кардашимов

**********

западен

162203040

председател

СЛАВЧО Митков Каварджиев

**********

Ива Светославова Данчова

**********

западен

162203041

председател

ЙОВКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

**********

Виктория Радославова Тончева

**********

западен

162203042

член

НЕЛИ ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

**********

Данаил Йорданов Гълъбов

**********

западен

162203043

председател

ВЕСЕЛЯНА БОГОМИЛОВА КЪНЧЕВА

**********

Аделина Ромеева Боянова

**********

западен

162203043

член

АННА СТЕФАНОВА КАРЕВА

**********

Теодора Иванова Гълъбова

**********

западен

162203044

Зам.- председател

Алие Реджепова Хавальова

**********

Георги Великов Николов

**********

западен

162203045

председател

Йорданка Георгиева Борукова

**********

Виолета Димова Георгиева

**********

западен

162203046

председател

Костадин Христов Кардашимов

**********

Мелих Тодор Михайлов

**********

западен

162203047

член

Фьодор Ламбов

**********

Алие Реджепова Хавальова

**********

западен

162203007

член

ТЕОДОР ВЕСЕЛИНОВ КАТРАКОВ

**********

Стойка Георгиева Петкова

**********

Източен

162202009

Член

СЛАВКА ВАСИЛЕВА КАРАМАНОВА

**********

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

**********

Източен

162202010

Член

Минка Маринова Атанасова-Йълдан

**********

БОРИСЛАВА ОГНЯНОВА МИЛИНКОВА

**********

Източен

162202012

Председател

МЕХМЕТ АСАН ДЕНЕВ

**********

ФАИК САИД АСАН

**********

Източен

162202013

Член

ДЕНИС НИКОЛАЕВ КУЛЕВ

**********

АНГЕЛ МИТКОВ МИХАЙЛОВ

**********

Източен

162202013

Член

МИХАИЛ МАРЧЕВ ЧИРКОВ

**********

ВАСИЛ БОРИСОВ СИРАКОВ

**********

Източен

162202014

Член

ФАИК САИД АСАН

**********

МИНКА АСЕНОВА СИРАКОВА 

**********

Източен

162202015

Член

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ДИМОВА-ДЕНЕ

**********

ШАБАН ХАСАН ЮСУФ

**********

Източен

162202017

Член

ДИНКО СТЕФАНОВ БОРИСОВ

**********

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ДИМОВА-ДЕНЕ

**********

Източен

162202018

Член

БЕСЧЕТ АСАН ШАБАН

**********

ГЮЛДАНЕАРИФОВА ДЕНЕВА

**********

Източен

162202018

Член

ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЮНАКОВ

**********

ТЕМЕНУЖКА ТИТОВА СТОЯНОВА

**********

Източен

162202019

Зам.- председател

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

**********

МЕХМЕТ АСАН ДЕНЕВ

**********

Източен

162202020

Член

СЕВГИ ЯШАР ТАИР

**********

ДИЛИЯН ДЕСЕВ ТАУШАНОВ

**********

Северен

162204014

секретар

Сали Ахмед Ибрям

**********

Станко Красимиров Сандов

**********

Северен

162204014

член

Смаил Садула Ибиш

**********

Мустафа Мехмедов Асанов

**********

Северен

162204015

зам. председ.

Михаил Йорданов Буков

**********

Орхан Кирилов Генов

**********

Северен

162204016

член

Орхан Кирилов Генов

**********

РУМЯНА СТОЯНОВА ВАЛДЖЕВА

**********

Северен

162204002

предс.

Гюлхан Кадир Сали

**********

Петър Антонов Генов

**********

Северен

162204019

член

Лиляна Славчева Джамбазова

**********

Гюлбахар Юсеин Асенова

**********

Северен

162204041

член

Снежанка Йосифова Димитрова

**********

Станка Иванова Генова

**********

Северен

162204058

член

Каменка Радкова Ибиш

**********

Лилия Илиева Личева

**********

Северен

162204021

член

Недялка Рангелова Джамбазова

**********

Роман Красимиров Асенов

**********

Северен

162204025

член

Радостин Димитров Пенев

**********

Зорка Найденова Азмакова - Илиева

**********

Северен

162204023

ЧЛЕН

Ангелина Василева Господарска

**********

АТАНАС БОРИСОВ ИЛИЕВ

**********

Северен

162204031

ЧЛЕН

Лилия илчева Личева

**********

ЛЪЧЕЗАР ЛЮДМИЛОВ МИТКОВ

**********

 1. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Зам. председател: Васил Младенов Петров

* Публикувано на 18.03.2023 в 18:50 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения