Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
Пловдив Град, 03.04.2023

ОТНОСНО: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

На основание чл. 70, чл. 71, чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2- НС от 13.02.2023 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

Р Е Ш И:

От 05 април 2023 г., адресът на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, е както следва: адрес на Районна избирателна комисия 16 – Пловдив, както следва: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20,  с телефони за контакт – 032/625 556, 032/633 680 и факс 032/628024.

Приемното време на комисията е: всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Мястото за обявяване на решенията на РИК 16 – Пловдив е информационното табло, поставено във фоайето (партерен етаж) на сградата на ул. „Авксентий Велешки“ № 20 в град Пловдив

Адресът да се оповести чрез публикуване на интернет страницата на РИК 16-Пловдив и ЦИК.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 04.04.2023 в 10:52 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения