Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 43-НС
Пловдив Град, 28.02.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА–ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е предложение от КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА–ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г., подписано от Александър Николаев Ракшиев, съгласно Пълномощно, подписано от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов, Атанас Петров Атанасов – представляващи коалицията.

Към предложението са приложени:

 1. Пълномощни – 1/един/ бр.;
 2. Заявления-декларация от кандидатите по образец (Приложение № 61-НС от изборните книжа) – 24/двадесет и четири/ броя;
 3. Таблица в електронен формат с имената на кандидатите.

Предложението е по утвърдения образец (Приложение № 59-НС от изборните книжа), подадено е в законоустановения срок и е заведено под входящ № 20 от 28.02.2023 г., 10:54 часа, във входящия регистър на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г. 

Предлага се регистрирането на 24/двадесет и четири/ кандидати за участие в изборите за народни представители, насрочени на 02.04.2023 г.

След като направи обстойна проверка на представените документи, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, констатира че същите са окомплектовани в пълен обем и съгласно разпоредбите на ИК. Налице са изискванията на чл. 255 ИК за регистрация на кандидатската листа на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА–ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 70, ал. 4, във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 255 ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА–ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ за участие в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.
 2. ВПИСВА в регистъра на кандидатите за народни представители (Приложение № 64-НС от изборните книжа) следните кандидати:

Три имена

ЕГН

1.

Никола Георгиев Минчев

**********

2.

Йордан Яворов Иванов

**********

3.

Христо Йорданов Даскалов

**********

4.

Милен Илиев Матеев

**********

5.

Венцислава Милчова Любенова

**********

6.

Добромира Иванова Костова

**********

7.

Манол Костадинов Пейков

**********

8.

Николай Георгиев Ангов

**********

9.

Даниел Христов Христов

**********

10.

Красимир Владимиров Александров

**********

11.

Владимир Бонов Славенски

**********

12.

Евелин Николов Ангелов

**********

13.

Михаил Петров Тончев

**********

14.

Борислав Петров Матеев

**********

15.

Кристина Георгиева Машонова

**********

16.

Радка Димитрова Славчева

**********

17.

Явор Альошев Руженов

**********

18.

Йоно Денев Чепилски

**********

19.

Веселина Стефанова Александрова

**********

20.

Светлан Алексеев Илиев

**********

21.

Станчо Стоянов Проданов

**********

22.

Николай Димитров Гюров

**********

23.

Веселка Петрова Христамян

**********

24.

Николай Валериев Василев

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 65-НС от изборните книжа).

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 от ИК.

Зам. председател: Васил Младенов Петров

За секретар: Изабела Светлозарова Петкова

* Публикувано на 28.02.2023 в 18:45 часа

Календар

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения