Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Пловдив Град, 20.02.2023

ОТНОСНО: Определяне на единната номерация и броя на членовете на секционните избирателни комисии, включително председател, заместник – председател и секретар в изборния район на Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район- Пловдив, в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия,

                                                                     Р Е Ш И:

 1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Пловдив, както следва:
 • Район „Централен” – 856;
 • Район „Източен” – 616;
 • Район „Западен” – 419;
 • Район „Северен” – 629;
 • Район „Южен” – 855;
 • Район „Тракия” - 656.
 1. Определя: общият брой на членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Пловдив е 4031 (четири хиляди тридесет и един). 
 1. Определя единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Пловдив, както следва:

3.1.Район „Централен”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162201001

7

СИК 162201002

7

СИК 162201003

7

СИК 162201004

9

СИК 162201005

7

СИК 162201006

7

СИК 162201007

7

СИК 162201008

9

СИК 162201009

9

СИК 162201010

9

СИК 162201011

7

СИК 162201012

9

СИК 162201013

9

СИК 162201014

9

СИК 162201015

7

СИК 162201016

9

СИК 162201017

9

СИК 162201018

7

СИК 162201019

9

СИК 162201020

9

СИК 162201021

9

СИК 162201022

9

СИК 162201023

9

СИК 162201024

9

СИК 162201025

7

СИК 162201026

9

СИК 162201027

9

СИК 162201028

9

СИК 162201029

9

СИК 162201030

9

СИК 162201031

9

СИК 162201032

9

СИК 162201033

9

СИК 162201034

9

СИК 162201035

9

СИК 162201036

9

СИК 162201037

9

СИК 162201038

9

СИК 162201039

7

СИК 162201040

9

СИК 162201041

7

СИК 162201042

9

СИК 162201043

9

СИК 162201044

9

СИК 162201045

7

СИК 162201046

9

СИК 162201047

9

СИК 162201048

9

СИК 162201049

9

СИК 162201050

9

СИК 162201051

9

СИК 162201052

7

СИК 162201053

9

СИК 162201054

9

СИК 162201055

9

СИК 162201056

9

СИК 162201057

9

СИК 162201058

9

СИК 162201059

9

СИК 162201060

9

СИК 162201061

9

СИК 162201062

9

СИК 162201063

9

СИК 162201064

9

СИК 162201065

9

СИК 162201066

9

СИК 162201067

7

СИК 162201068

7

СИК 162201069

9

СИК 162201070

9

СИК 162201071

7

СИК 162201072

9

СИК 162201073

9

СИК 162201074

9

СИК 162201075

9

СИК 162201076

9

СИК 162201077

9

СИК 162201078

9

СИК 162201079

9

СИК 162201080

9

СИК 162201081

9

СИК 162201082

9

СИК 162201083

9

СИК 162201084

7

СИК 162201085

7

СИК 162201086

9

СИК 162201087

9

СИК 162201088

9

СИК 162201089

9

СИК 162201090

9

СИК 162201091

9

СИК 162201092

9

СИК 162201093

9

СИК 162201094

7

СИК 162201095

9

СИК 162201096

9

СИК 162201097

7

СИК 162201098

7

СИК 162201099

9

СИК 162201100

9

 

Общо за район Централен: 22 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 78 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 лица избиратели).

 

3.2.Район „Източен”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162202001

9

СИК 162202002

9

СИК 162202003

9

СИК 162202004

9

СИК 162202005

9

СИК 162202006

9

СИК 162202007

9

СИК 162202008

9

СИК 162202009

9

СИК 162202010

9

СИК 162202011

9

СИК 162202012

7

СИК 162202013

9

СИК 162202014

9

СИК 162202015

9

СИК 162202016

7

СИК 162202017

9

СИК 162202018

9

СИК 162202019

9

СИК 162202020

9

СИК 162202021

9

СИК 162202022

9

СИК 162202023

9

СИК 162202024

9

СИК 162202025

9

СИК 162202026

9

СИК 162202027

9

СИК 162202028

7

СИК 162202029

7

СИК 162202030

7

СИК 162202031

9

СИК 162202032

9

СИК 162202033

9

СИК 162202034

9

СИК 162202035

9

СИК 162202036

9

СИК 162202037

9

СИК 162202038

9

СИК 162202039

9

СИК 162202040

9

СИК 162202041

9

СИК 162202042

9

СИК 162202043

9

СИК 162202044

9

СИК 162202045

9

СИК 162202046

9

СИК 162202047

9

СИК 162202048

9

СИК 162202049

9

СИК 162202050

9

СИК 162202051

9

СИК 162202052

9

СИК 162202053

9

СИК 162202054

9

СИК 162202055

9

СИК 162202056

9

СИК 162202057

9

СИК 162202058

9

СИК 162202059

7

СИК 162202060

9

СИК 162202061

9

СИК 162202062

9

СИК 162202063

9

СИК 162202064

7

СИК 162202065

9

СИК 162202066

9

СИК 162202067

9

СИК 162202068

9

СИК 162202069

9

СИК 162202070

9

 

Общо за район Източен: 7 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 63 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели).

 

3.3.Район „Западен”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162203001

9

СИК 162203002

9

СИК 162203003

9

СИК 162203004

9

СИК 162203005

9

СИК 162203006

9

СИК 162203007

9

СИК 162203008

9

СИК 162203009

9

СИК 162203010

9

СИК 162203011

9

СИК 162203012

9

СИК 162203013

9

СИК 162203014

7

СИК 162203015

9

СИК 162203016

9

СИК 162203017

9

СИК 162203018

9

СИК 162203019

9

СИК 162203020

9

СИК 162203021

9

СИК 162203022

9

СИК 162203023

9

СИК 162203024

9

СИК 162203025

9

СИК 162203026

9

СИК 162203027

9

СИК 162203028

9

СИК 162203029

9

СИК 162203030

9

СИК 162203031

9

СИК 162203032

9

СИК 162203033

9

СИК 162203034

9

СИК 162203035

9

СИК 162203036

9

СИК 162203037

9

СИК 162203038

9

СИК 162203039

9

СИК 162203040

9

СИК 162203041

9

СИК 162203042

9

СИК 162203043

9

СИК 162203044

9

СИК 162203045

9

СИК 162203046

9

СИК 162203047

7

 

Общо за район Западен: 2 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 45 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели).

3.4.Район „Северен”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162204001

9

СИК 162204002

9

СИК 162204003

7

СИК 162204004

9

СИК 162204005

9

СИК 162204006

9

СИК 162204007

9

СИК 162204008

9

СИК 162204009

9

СИК 162204010

9

СИК 162204011

9

СИК 162204012

9

СИК 162204013

7

СИК 162204014

9

СИК 162204015

9

СИК 162204016

9

СИК 162204017

9

СИК 162204018

9

СИК 162204019

9

СИК 162204020

9

СИК 162204021

9

СИК 162204022

9

СИК 162204023

9

СИК 162204024

9

СИК 162204025

9

СИК 162204026

9

СИК 162204027

7

СИК 162204028

7

СИК 162204029

9

СИК 162204030

9

СИК 162204031

9

СИК 162204032

9

СИК 162204033

9

СИК 162204034

9

СИК 162204035

9

СИК 162204036

7

СИК 162204037

9

СИК 162204038

9

СИК 162204039

9

СИК 162204040

9

СИК 162204041

9

СИК 162204042

9

СИК 162204043

7

СИК 162204044

9

СИК 162204045

9

СИК 162204046

9

СИК 162204047

9

СИК 162204048

9

СИК 162204049

9

СИК 162204050

9

СИК 162204051

9

СИК 162204052

9

СИК 162204053

9

СИК 162204054

7

СИК 162204055

7

СИК 162204056

7

СИК 162204057

7

СИК 162204058

9

СИК 162204059

7

СИК 162204060

9

СИК 162204061

9

СИК 162204062

9

СИК 162204063

9

СИК 162204064

9

СИК 162204065

9

СИК 162204066

7

СИК 162204067

9

СИК 162204068

9

СИК 162204069

7

СИК 162204070

7

СИК 162204071

9

СИК 162204072

9

СИК 162204073

9

 

Общо за район Северен: 14 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 59 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели).

3.5.Район „Южен”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162205001

9

СИК 162205002

9

СИК 162205003

9

СИК 162205004

9

СИК 162205005

9

СИК 162205006

9

СИК 162205007

9

СИК 162205008

9

СИК 162205009

9

СИК 162205010

9

СИК 162205011

9

СИК 162205012

9

СИК 162205013

9

СИК 162205014

9

СИК 162205015

9

СИК 162205016

9

СИК 162205017

9

СИК 162205018

9

СИК 162205019

9

СИК 162205020

9

СИК 162205021

9

СИК 162205022

9

СИК 162205023

9

СИК 162205024

9

СИК 162205025

9

СИК 162205026

9

СИК 162205027

9

СИК 162205028

9

СИК 162205029

9

СИК 162205030

9

СИК 162205031

9

СИК 162205032

9

СИК 162205033

9

СИК 162205034

9

СИК 162205035

9

СИК 162205036

9

СИК 162205037

9

СИК 162205038

9

СИК 162205039

9

СИК 162205040

9

СИК 162205041

9

СИК 162205042

9

СИК 162205043

9

СИК 162205044

9

СИК 162205045

9

СИК 162205046

9

СИК 162205047

9

СИК 162205048

9

СИК 162205049

9

СИК 162205050

9

СИК 162205051

9

СИК 162205052

9

СИК 162205053

9

СИК 162205054

9

СИК 162205055

9

СИК 162205056

9

СИК 162205057

9

СИК 162205058

9

СИК 162205059

9

СИК 162205060

9

СИК 162205061

9

СИК 162205062

9

СИК 162205063

9

СИК 162205064

9

СИК 162205065

9

СИК 162205066

9

СИК 162205067

9

СИК 162205068

9

СИК 162205069

9

СИК 162205070

9

СИК 162205071

9

СИК 162205072

9

СИК 162205073

9

СИК 162205074

9

СИК 162205075

9

СИК 162205076

9

СИК 162205077

9

СИК 162205078

9

СИК 162205079

9

СИК 162205080

9

СИК 162205081

9

СИК 162205082

9

СИК 162205083

9

СИК 162205084

9

СИК 162205085

9

СИК 162205086

9

СИК 162205087

9

СИК 162205088

9

СИК 162205089

9

СИК 162205090

9

СИК 162205091

9

СИК 162205092

9

СИК 162205093

9

СИК 162205094

9

СИК 162205095

9

 

Общо за район Южен: 95 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели).

 

 3.6.Район „Тракия”:

Номер на СИК

Брой членове

СИК 162206001

9

СИК 162206002

9

СИК 162206003

7

СИК 162206004

9

СИК 162206005

9

СИК 162206006

9

СИК 162206007

9

СИК 162206008

9

СИК 162206009

9

СИК 162206010

9

СИК 162206011

9

СИК 162206012

9

СИК 162206013

9

СИК 162206014

9

СИК 162206015

9

СИК 162206016

9

СИК 162206017

9

СИК 162206018

9

СИК 162206019

9

СИК 162206020

9

СИК 162206021

9

СИК 162206022

9

СИК 162206023

9

СИК 162206024

9

СИК 162206025

9

СИК 162206026

9

СИК 162206027

9

СИК 162206028

9

СИК 162206029

9

СИК 162206030

9

СИК 162206031

9

СИК 162206032

9

СИК 162206033

9

СИК 162206034

9

СИК 162206035

9

СИК 162206036

9

СИК 162206037

9

СИК 162206038

9

СИК 162206039

9

СИК 162206040

7

СИК 162206041

9

СИК 162206042

7

СИК 162206043

9

СИК 162206044

9

СИК 162206045

9

СИК 162206046

9

СИК 162206047

9

СИК 162206048

9

СИК 162206049

9

СИК 162206050

9

СИК 162206051

9

СИК 162206052

9

СИК 162206053

9

СИК 162206054

9

СИК 162206055

9

СИК 162206056

9

СИК 162206057

9

СИК 162206058

9

СИК 162206059

9

СИК 162206060

9

СИК 162206061

9

СИК 162206062

9

СИК 162206063

9

СИК 162206064

9

СИК 162206065

9

СИК 162206066

9

СИК 162206067

9

СИК 162206068

9

СИК 162206069

9

СИК 162206070

9

СИК 162206071

9

СИК 162206072

9

СИК 162206073

7

СИК 162206074

7

 

Общо за район Тракия: 5 бр. СИК в състав по 7 члена (под 500 избиратели); 69 бр. СИК в състав по 9 члена (над 500 избиратели).

 1. Определя състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, както следва:

4.1.Район „Централен”:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

189

84

105

КП ПП

155

67

88

ПП ДПС

112

45

67

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

100

34

66

ПП БСП

100

30

70

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

100

25

75

ПП БВ

100

15

85

Общо

856

300

556

 

4.2.Район „Източен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

142

59

83

КП ПП

114

46

68

ПП ДПС

80

32

48

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

70

24

46

ПП БСП

70

21

49

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

70

18

52

ПП БВ

70

10

60

Общо

616

210

406

 

4.3.Район „Западен”:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

99

40

59

КП ПП

78

31

47

ПП ДПС

54

21

33

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

47

16

31

ПП БСП

47

14

33

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

47

12

35

ПП БВ

47

7

40

Общо

419

141

278

 

4.4.Район „Северен”:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

141

61

80

КП ПП

114

49

65

ПП ДПС

82

33

49

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

73

25

48

ПП БСП

73

22

51

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

73

18

55

ПП БВ

73

11

62

Общо

629

219

410

 

4.5.Район „Южен”:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

204

80

124

КП ПП

161

63

98

ПП ДПС

110

43

67

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

95

32

63

ПП БСП

95

29

66

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

95

24

71

ПП БВ

95

14

81

Общо

855

285

570

 

4.6.Район „Тракия”:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

153

62

91

КП ПП

122

49

73

ПП ДПС

85

34

51

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

74

25

49

ПП БСП

74

22

52

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

74

19

55

ПП БВ

74

11

63

Общо

656

222

434

 

4.7.Общо за Община Пловдив:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

КП ГЕРБ-СДС

928

386

542

КП ПП

744

305

439

ПП ДПС

523

208

315

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

459

156

303

ПП БСП

459

138

321

КП ДБ-ОБЕДИНЕНИЕ

459

116

343

ПП БВ

459

68

391

Общо

4031

1377

2654

 

 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 20.02.2023 в 18:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения