Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Пловдив Град, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от ОД на МВР - Пловдив, относно неправомерно поставяне на агитационни материали.

В РИК-16 Пловдив, по електронна поща е постъпило писмо от ръководителя на оперативния щаб за провеждането на изборите за Народно събрание при ОД на МВР – Пловдив, регистрирана с вх. № 16/02.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали. В писмото се посочва, че при извършен обход в кв. „Столипиново“ „се констатира наличие на неправомерно поставени агитационни материали – предизборен плакат и билборд“ на политическа партия в района на училище „Пенчо Славейков“ от страната на ул. „Батак“. Също така в сигнала се посочва, че „на ул. „Батак“ на около 100 м. от училище „Пенчо Славейков“ посока ул. „Крайна“ има поставен транспарант на стълб в горната част, съдържащ призив към гласуване за политическа партия.

            В тази връзка, представители на работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение № 8-НС/13.02.2023 г., са извършили проверка на посоченото в сигнала място на 02.04.2023 г. в 10:45 часа, като са установени: 2 бр. плакати, поставени върху търговски обект, 1 бр. винил, поставен на жилищен блок, както и транспарант. Тези агитационни материали, са разположени на разстояние по-голямо от 50 /петдесет/ метра от входа на сградата /училище „Пенчо Славейков“/, в която се намират изборни помещения, което не представлява нарушение на разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс.

            С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал, регистриран с вх. № 16/02.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали, от ръководителя на оперативния щаб за провеждането на изборите за Народно събрание при ОД на МВР – Пловдив, относно неправомерно разполагане на агитационни материали.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:23 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения