Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Пловдив Град, 02.04.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на всички политически партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

В Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, в изборния ден са постъпили заявления от всички политически партии и коалиции, относно предложения за промени в състава на СИК във всички административни райони. Към заявленията са приложени пълномощни на заявителите. Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани, както на хартиен носител, така също са налични и на електронен такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от всички политически партии и коалиции замени в състави на СИК, съгласно Приложение 1, което не се публикува. 
 2. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК.
 3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 4. Указва на новоназначените членове на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от НК., както и че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 02.04.2023 в 08:04 часа

Календар

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения