Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Пловдив Град, 01.04.2023

ОТНОСНО: Докладна записка на служител от Трето РУ, относно неправомерно разполагане на агитационни материали.

В РИК-16 Пловдив, на хартиен носител е постъпило писмо от началника на Трето РУ – Пловдив при ОД на МВР – Пловдив с приложена докладна записка на полицейски инспектор на Трето РУ, регистрирана с вх. № 9/01.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали. В докладната се посочва, че при извършен обход с цел „оглед за предотвратяване на подготвяни нарушения на изборното законодателство и извършването на престъпления против политическите права на гражданите, във връзка с предстоящото провеждане на изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г.“ на ул. „Орехово“ и на кръстовището с ул. „Гороцвет“ са установени разлепени афиши с цел предизборна агитация, извън разрешените за целта места, съгласно Заповед № 23ОА-436/23.02.20223 г. на кмета на Община Пловдив.

В тази връзка, представители на работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение № 8-НС/13.02.2023 г., е извършила проверка на посоченото в докладната място на 01.04.2023 г. в 15:15 часа, като са установени агитационни материали, разположени върху имоти частна собственост, което не представлява нарушение на цитираната по-горе заповед на кмета на Община Пловдив.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ докладна записка, регистрирана с вх. № 9/01.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали, приложена към писмо от началника на Трето РУ – Пловдив при ОД на МВР – Пловдив, относно неправомерно разполагане на агитационни материали.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения