Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 107-НС
Пловдив Град, 01.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Атанас Костадинов, относно неправомерна агитация в деня за размисъл.

В РИК-16 Пловдив, по електронната поща в 06:43 ч. от Атанас Костадинов е постъпил сигнал, регистрирана с вх. № 8/01.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали, в който се твърди, че на ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“ № 9, е разположена автоматична кафе машина, от която подателят на сигнала е закупил кафе в 06:20 часа, като напитката е получил в картонена чаша, брандирана в полза на кандидат № 5 в кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“.

В тази връзка, представители на работната група по жалби и сигнали, формирана с Решение № 8-НС/13.02.2023 г., е извършила проверка на място в 10:45 часа, като не е установено машината да предлага напитките в описания вид чаша. 

Осъществена е връзка със собственика на машината – търговско дружество „Златанов и синове“ ООД, като са снети обяснения от управителя, който твърди, че всички кафе-машини се обслужват и зареждат с консумативи в часовия диапазон между 07:00 и 08:00 часа, като включително конкретната машина е била заредена с обикновени чаши малко след 07:15 часа. До този момент машината е предлагала напитките с чаши, заредени през предходния ден и те действително са били идентични с описаните в сигнала.

С оглед гореизложеното, до колкото при извършената проверка не е констатирано нарушение, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК 16 – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал, регистриран с вх. № 8/01.04.2023 г. в регистъра за жалби и сигнали от Атанас Костадинов, относно неправомерна агитация в деня за размисъл.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:57 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения