Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 105-НС
Пловдив Град, 01.04.2023

ОТНОСНО: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД ”.

Постъпило е заявление с вх. № 214/01.04.2023 г. във входящия регистър на РИК 16 – Пловдив подадено от Ваньо Георгиев Попов, пълномощник на ПП “БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“. Към заявленията е представен и списък на политическите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

След извършена проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД е констатирано съответствие с нормативните изисквания.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия 16 Пловдив

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 – Пловдив предложения  списък от 63 бр.  упълномощени представители на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД ” за изборите за народни представители на 02 април 2023 г., за които са спазени изискванията, съгласно Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощно

1

Пламена Тодорова Плачкова

**********

1/30.03.2023 г.

2

Марияна Светославова Вълчева

**********

2/30.03.2023 г.

3

Георги Иванов Садърски

**********

4/30.03.2023 г.

4

Ванина Георгиева Садърска

**********

5/30.03.2023 г.

5

Гинка Иванова Попова

**********

6/30.03.2023 г.

6

Донка Иванова Костова

**********

7/30.03.2023 г.

7

Виктория Ангелова  Чингарова

**********

9/30.03.2023 г.

8

Георги Петков Шумански

**********

10/30.03.2023 г.

9

Иван Петров Талев

**********

11/30.03.2023 г.

10

Цветелина Костадинова Талева

**********

12/30.03.2023 г.

11

Гергана  Стоянова Цвяткова

**********

14/30.03.2023 г.

12

Димитър Ангелов Чавдаров

**********

15/30.03.2023 г.

13

Мария Вутова  Петрова

**********

16/30.03.2023 г.

14

Стефан Лазаров Пепечков

**********

17/30.03.2023 г.

15

Момчил Красимиров Тодоров

**********

18/30.03.2023 г.

16

Николай Николаев Ралев

**********

19/30.03.2023 г.

17

Петко Филипов Мазев

**********

20/30.03.2023 г.

18

Николина Стоилова Смиленова

**********

21/30.03.2023 г.

19

Кольо Петков Бъчваров

**********

22/30.03.2023 г.

20

Петър Стоилов Дачев

**********

23/30.03.2023 г.

21

Симеон Николов Стойнов

**********

24/30.03.2023 г.

22

Тодор Красимиров Куков

**********

25/30.03.2033 г.

23

Христо Йорданов Илиев

**********

27/30.03.2023 г.

24

Диляна Петрова Романкова

**********

28/30.03.2023 г.

25

Радостин Стоянов Данаилов

**********

29/30.03.2023 г.

26

Сашко Борисов Матеев

**********

30/30.03.2023 г.

27

Надежда Сашкова Дойчева

**********

31/30.03.2023 г.

28

Атанас Илиев Баташки

**********

32/30.03.2023 г.

29

Христос Йорданов Бухалов

**********

33/30.03.2023 г.

30

Мария Йорданова Бухалова

**********

34/30.03.2023 г.

31

Екатерина Красимирова Манолова

**********

35/30.03.2023 г.

32

Емил Данчев Данчев

**********

36/30.03.2023 г.

33

Георги Стоянов Канев

**********

37/30.03.2023 г.

34

Георги Николов Николов

**********

38/30.03.2023 г.

35

Фатима Мустафа Мускова

**********

40/30.03.2023 г.

36

Дона Андонова Андонова

**********

41/30.03.2023 г.

37

Петър Ангелов Коев

**********

43/30.03.2023 г.

38

Огнян Иванов Игнатов

**********

45/30.03.2023 г.

39

Христо Николов Христов

**********

46/30.03.2023 г.

40

Стайко Кръстев Христов

**********

47/30.03.2023 г.

41

Петко Георгиев Запрянов

**********

48/30.03.2023 г.

42

Величка  Кузманова Тодорова

**********

49/30.03.2023 г.

43

Христо Кръстев Христов

**********

50/30.03.2023 г.

44

Кирил Валериев Георгиев

**********

51/30.03.2023 г.

45

Димитър Христов Нечев

**********

52/30.03.2023 г.

46

Весела Евстатиева Михова

**********

53/30.03.2023 г.

47

Добромира Стефанова Тошева

**********

54/30.03.2023 г.

48

Нина Ангелова Чавдарова

**********

55/30.03.2023 г.

49

Тодор Димитров Стоилов

**********

56/30.03.2023 г.

50

Димитринка Стефанова Вакрилова

**********

57/30.03.2023 г.

51

Ангел Стойчев Иванов

**********

58/30.03.2023 г. 

52

Ваньо Георгиев Попов

**********

59/30.03.2023 г.

53

Николай Атанасов Радев

**********

60/30.03.2023 г.

54

Костадин Илиянов Беларев

**********

61/30.03.2023 г.

55

Веселина Василева Карапеева

**********

62/30.03.2023 г.

56

Димитър Ангелов Чолаков

**********

63/30.03.2023 г. 

57

ДИАНА ДЕЧЕВА ЯНЕВА

**********

3/30.03.2023 г.

58

ВЕСЕЛКА БОТЕВА АНГЕЛОВА

**********

8/30.03.2023 г.

59

ЕЛЕНА ЕНЧЕВА ЯНЕВА

**********

13/30.03.2023 г.

60

ТОДОР АНДРИЯНОВ АНГЕЛОВ

**********

26/30.03.2023 г.

61

ПОЛЯ КОСТАДИНОВА НЕНКОВА

**********

39/30.03.2023 г.

62

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

**********

42/30.03.2023 г.

63

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ЦАРЕВ

**********

44/30.03.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.73 от ИК.

Председател: Калоян Николаев Сухоруков

Секретар: Минка Алдамирова Сърнешка

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:56 часа

Календар

Решения

  • № 121-НС / 03.04.2023

    относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

  • № 120-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

  • № 119-НС / 02.04.2023

    относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения