Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 158–НС
Пловдив Град, 29.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с Вх. № 218/26.03.2017 г. от 14,30 ч. препратена по компетентност от РИК 17 – Пловдив област и Жалба с Вх. № 291/26.03.2017 г. от 18,21 ч. и двете подадени от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с твърдение за нарушение по чл. 183, ал.4 от ИК.

В Районната избирателна комисия 16 - Пловдив са постъпили Жалба с Вх. № 218/26.03.2017 г. от 14,30 ч. препратена по компетентност от РИК 17 – Пловдив област и Жалба с Вх. № 291/26.03.2017 г. от 18,21 ч. и двете изхождащи от Светлозар Янков – кандидат за народен представител

В жалбите са наведени едни и същи оплаквания за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал.4 от ИК. Жалбоподателят твърди, че на 26.03.2017 г., в пловдивският сайт www.plovdiv-online.com е бил публикуван материал с негова снимка, с негово име и със заглавие „Осъдиха кандидат-депутат за фашистка пропаганда“. Заглавието навеждало на мисълта, че това осъждане се случило в изборния ден, а всъщност е било информация от преди 12 години. Според Светлозар Янков, медията е нарушила правилата на ИК и е накърнила доброто му име в обществото като лидер на политическа партия ВМРО в Карлово, общински съветник и кандидат за народен представител. Жалбоподателят счита за недопустимо такава подвеждаща информация да бъде публикувана в изборния ден, поради което прави искане РИК 16 Пловдив град да спре извършеното закононарушение.

Във връзка с изложените твърдения е била образуваната проверка, в хода на която от страна на РИК 16 – Пловдив град е било установено следното:

Жалбоподателят Светлозар Аргиров Янков, видно от Решение № № 48-НС/20.02.2017 г. на РИК 17 – Пловдив област, е бил регистриран на 6-то място в кандидатската листа на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО“ за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. в Седемнадесети изборен район – Пловдив област, тоест същият действително притежава качеството кандидат за народен представител към момента на подаване на жалбата.

Пловдивският сайт www.plovdiv-online.com, в който е бил публикуван материалът със заглавие „Осъдиха кандидат-депутат за фашистка пропаганда“ се поддържа и е собственост на „ЦУМ“ ЕООД, ЕИК 115604299, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление р-н Южен 4004, ул. „Крушево“ № 12, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Антон Христов Баев, ЕГН **********.

Горното налага извода, че жалбите, като подадени от Янков в качеството му на кандидат за народен представител срещу доставчик на медийна услуга с регионален обхват по смисъла на т. 52.2. от Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК и със седалище на територията на РИК 16 – Пловдив град, следва да бъдат преценени като допустими, а разгледани по същество като основателни.

РИК 16 – Пловдив град се запозна с приложената към сигнала публикация, както и на електронната страница на медията, и констатира, че същата действително е била публикувана на 26.03.2017 г. в 07,22 часа с наименование „Осъдиха кандидат-депутат за фашистка пропаганда“.

РИК 16 – Пловдив град установява, че публикуваният материал на електронната страница на онлайн изданието www.plovdiv-online.com, действително следва да бъде квалифициран като материал, който накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидата Светлозар Янков, доколкото се налага извода, че същият е бил публикуван в противоречие с принципите на журналистическата етика, гарантиращи право на гражданите на достоверна информация, обективно отразяване на събитията като дълг на журналиста, социална отговорност на журналиста и професионална почтеност на журналиста.

При анализ на публикуваната информация също така, може да бъде направен обоснован извод, че същата е била представена при преднамерено изопачаване на фактите и по начин, който позволява да бъде подведена читателската аудитория.

Така, в публикувания материал от една страна се извежда на преден план информацията, че Пловдивският окръжен съд е наложил цитираната присъда, но от друга страна по необективен начин не се отразява, че тази присъда е била постановена през 2008 г., когато всъщност Янков е бил 22-годишен.

Освен това, с предпочетения начин за използване на глаголни форми в сегашно време в изразите:

„Янков е кандидат за депутат ......“

„Двамата с Маджаров са признати за виновни в това, че ......“

„Двамата младежи са студенти, общественото порицание ще бъде прочетено публично в университетите им - във Великотърновския и в Софийския.

„За предстоящите предсрочни парламентарни избори той е на шесто място в кандидат-депутатска листа.“

действително се прави подвеждащото внушение, че осъждането се е случило към настоящия момент, а не преди 10 години.

Освен горното, не следва да бъде подминато и обстоятелството, че в конкретния случай, с оглед на вида на наложеното наказание, предвиденият в закона 1-годишен срок за реабилитация по право е изтекъл още към 2010 г., тоест самото осъждане, както и последиците, които законите свързват с него, са били заличени преди повече от 7 години.

С оглед гореизложеното, РИК 16 – Пловдив град приема, че онлайн изданието www.plovdiv-online.com при публикуването на материала „Осъдиха кандидат-депутат за фашистка пропаганда“ не е спазило изискванията на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.20, във връзка с чл. 183, ал. 4 от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

 Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, изразяващо се в публикуване на материал, който накърнява добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за народен представител Светлозар Аргиров Янков, чрез онлайн изданието www.plovdiv-online.com, извършено от „ЦУМ“ ЕООД, ЕИК 115604299, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление р-н Южен 4004, ул. „Крушево“ № 12, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Антон Христов Баев, ЕГН **********.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК 16 – Пловдив град да състави акт за установеното нарушение на „ЦУМ“ ЕООД, ЕИК 115604299, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление р- Южен 4004, ул. „Крушево“ № 12, ет. 4, ап. 8, представлявано от управителя Антон Христов Баев, ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА премахването на публикацията от съдържанието на онлайн изданието www.plovdiv-online.com.

Актът да се изпрати на областния управител на област Пловдив за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия чрез Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив в тридневен срок от обявяването му.

След направени разисквания на заседанието на Районната избирателна комисия 16, проектът на докладчика Атанас Петров бе подложен на поименно гласуване.

 По повод на направеното от докладчика предложение гласуваха ЗА следните членове: Радина Бойчева Петрова, Десислава Николова Чергарова, Атанас Димитров Петров, Владимир Петров Докторов, Елена Крумова Сиракова, Юлия Желязкова Станковска-Иванова , Лениела Александрова Начева-Антонова, Екатерина Ангелова Асенова, Веселина Паскова Славова, Кристиан Димитров Гьошев

ПРОТИВ гласуваха: Тодор Димитров Тодоров, Гергана Лъвова Костадинова, Мария Христова Дюлгерска, Милена Йорданова Станджикова, Стайко Веселинов Танев и Калоян Николаев Сухоруков,

От 16 присъстващи членове ЗА проекта на решение гласуваха 10 от членовете и 6 от тях бяха ПРОТИВ.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.70 ал.4 изречение второ от ИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив,

Р Е Ш И:

Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.70 ал.4 изречение второ от ИК, на предложението за решение направено от докладчика по сигнал Жалба с Вх. № 218/26.03.2017 г. от 14,30 ч. препратена по компетентност от РИК 17 – Пловдив област и Жалба с Вх. № 291/26.03.2017 г. от 18,21 ч. и двете подадени от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с твърдение за нарушение по чл. 183, ал.4 от ИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Десислава Николова Чергарова

* Публикувано на 29.03.2017 в 20:06 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 160–НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал с вх. №233/03.04.2017 год., от Нина Ангелова Чавдарова

 • № 159–НС / 03.04.2017

  относно: Сигнал с вх. №233/03.04.2017 год., от Нина Ангелова Чавдарова

 • № 158–НС / 29.03.2017

  относно: Жалба с Вх. № 218/26.03.2017 г. от 14,30 ч. препратена по компетентност от РИК 17 – Пловдив област и Жалба с Вх. № 291/26.03.2017 г. от 18,21 ч. и двете подадени от Светлозар Янков – кандидат за народен представител от КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, с твърдение за нарушение по чл. 183, ал.4 от ИК.

всички решения