Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 119-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с откриването на изборния ден за в изборите за представители в Европейския парламент от Република България  на 26 май 2019 г. и неявили се членове в съставите на СИК в 16 ИР-Пловдив, Районната избирателна комисия следва да вземе решение за попълване на ръководствата на съответните СИК на територията на изборния район, където има неявили се членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция. Попълването на ръководствата на всяка СИК ще се извърши от явилите се членове и при спазване на изискванията на ИК.

Предвид на гореизложеното, както и на основание  чл. 72, ал.1, т.4, чл. 229, ал. 3, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс, РИК 16 – Пловдив

 Р Е Ш И:

 1. НАЗНАЧАВА в ръководствата на СИК (председател, зам.-председател и секретар) членовете на съответната СИК, както следва:

Секция № 162201013

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Милен Любомиров Жеков

Никола Благовестов Коджаниколов

 

Секция № 162201018

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Донка Михайлова Райкова

Красимир Пламенов Витларов

2.

Зам.-председател

Красимир Пламенов Витларов

Никола Кирилов Къев

 

Секция № 162201035

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Елена Ангелова Янева

Катерина Славова Ненова

2.

Зам.-председател

Катерина Славова Ненова

Виолета Костадинова Менкова

 


 Секция № 162201039

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

МИНКА АНГЕЛОВА ЛУЛЧЕВА

ТАНЯ ПАВЛОВА ТОРОМАНОВА

2.

Зам.-председател

ТАНЯ ПАВЛОВА ТОРОМАНОВА

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

 

 

Секция № 162201041

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Владимир Лев Емануел

Пламен Димитров Стоилов

2.

Зам.-председател

Пламен Димитров Стоилов

Марияна Йорданова Георгиева

 

 

Секция № 162201047

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия НАЗНАЧАВА

1.

Председател

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАНЕВ

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

 

 

 

Секция № 162201064

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

ЕМИЛ НИКОЛОВ КУТРЯНСКИ

МИТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

2.

Зам.-председател

МИТКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

МАРИО ЗДРАВКОВ ТОШЕВ

 

 

Секция № 162201103

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар 

Мария Петрова Кюркчийска

Димитринка Николова Македонска

 

 

Секция № 162202018

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Рашко Борев Карагьозов

Алина Йорданова Миткова

2.

Зам.-председател

Алина Йорданова Миткова

Бойко Любчев Митрев


 

Секция № 162202036

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Славейка Стойчева Димитрова

Георги Илиев Георгиев

2.

Зам.-председател

Георги Илиев Георгиев

Айре Юсеин Яшар

 

Секция № 162202037

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Иван Спасов Спасов

Владимир Асенов Гайтанов

 

 

Секция № 162202042

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ГЕРМАНОВА

Данаил Йорданов Узунов

2.

Зам.-председател

Данаил Йорданов Узунов

РАНГЕЛ МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Секция № 162202043

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

САШО АНЧОВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

 

Секция № 162202044

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Петкана Костадинова Атанасова

Борис Костадинов Миленчев

2.

Зам.-председател

Борис Костадинов Миленчев

Стоян Атанасов Василев


 

Секция № 162202045

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Радост Марчева Марчева

Живко Рашков Томов

 

Секция № 162202059

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Емине Асан Кьосова

Ива – Жанет Стоянова Итова

 

 

Секция № 162202061

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Христина Иванова Недялкова

Венелин Маринов Вълчанов

2.

Зам.-председател

Венелин Маринов Вълчанов

Любов Сергеевна Стойкова

 

 

Секция № 162203002

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

ВЕНЦИСЛАВ АНДРИАНОВ ИЛИЕВ

МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЛЕВА

 

 

Секция № 162203013

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАРАКОЛЕВА

ЕВА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА

 

 

Секция № 162203020

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

МАРИЯН КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ

КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ЦАНЕВ

 

Секция № 162203033

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Павел Василев Кънчев

Николай Любенов Николов

2.

Зам.-председател

Николай Любенов Николов

Енчо Енчев Стоянов

 

Секция № 162203045

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

НИКОЛИНА КАРАМФИЛОВА ЕЖКОВА

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ВЪЛОВ

2.

Зам.-председател

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ВЪЛОВ

КАМЕН ВЪЛЕВ КОЕВ

 

 

Секция № 162203046

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

КАТЯ МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА

ХАСИНЕ МЮННЮР КУЙЕЛИС

 

Секция № 162203052

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Юлиана Славова Чаушева

Иванка Петкова Паскова

 

Секция № 162204008

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Славчо Иванов Михайлов

Ергин Мехмед Шабан

 

 

Секция № 162204026

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

ЙОРДАНКА СЛАВЧЕВА ПОПОВА

ИВАНКА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА

 

 

Секция № 162204028

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

ЮСЕИН ИСУФ АФУЗ

ЕЛВИРА АЛЕКСАНДРОВА МАТОВА

 

Секция № 162204035

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Ахмед Стефанов  Шишков

Велина Светлинова Георгиева

 

Секция № 162204034

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Румен Стефанов Данаилов

Венета Ангелова Василева

 

Секция № 162204041

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Станка Богданова Петрова

Минка Дончева Кътова

2.

Зам.-председател

Минка Дончева Кътова

Светлана Ганчева Бичева

 

Секция № 162204042

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Стефан Ангелов Иванов

Стефана Костадинова Андреева -Илиаду

2.

Зам.-председател

Стефана Костадинова Андреева - Илиаду

Нина Атанасова Коконова

 

 

Секция № 162204043

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

 

Секция № 162204046

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

ХРИСТО МИТКОВ МИТКОВ

НЕДЯЛКА ХРЕСТОВА ЧОЛАКОВА

 

Секция № 162204049

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Митко Асенов Ангелов

Елена Атанасова Енева

 

Секция № 162204057

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Шенай Мехмед Смаил

Тодора Андреева Бакалова

2.

Зам.-председател

Тодора Андреева Бакалова

Илияна Димитрова Георгиева

 

Секция № 162204067

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Филка Николова Генова

Мария Запрянова Иванова

 

Секция № 162204069

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

ШЕНГЮЛ МОЛЛА АЛИ

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ

 
 

Секция № 162205009

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Димитър Периклов Димитров

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

2.

Зам.-председател

ДАНИЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

КОСТАДИН КРЪСТЕВ РАЙЧЕВ

 

Секция № 162205015

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

ТАНЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНКОВА

 

Секция № 162205081

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Зам.-председател

Мария Атанасова Маркова

Величка Петкова Баракова

 

Секция № 162206015

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

 

Секция № 162206022

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

ЛЮДМИЛА СИМЕОНОВА СТОЕВА

ТАНЯ ГАНЧЕВА ШЛЯКОВА

 

Секция № 162206027

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

НЕДЯЛКА СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ

 

Секция № 162206054

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Кристиян Александров Макарестов

Юлия Кръстева Видина

2.

Зам.-председател

Юлия Кръстева Видина

Йордан Пенев Пенев

 

Секция № 162206058

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Секретар

Габриел Симова Велчовска

Христо Николаев Колев


 

Секция № 162206070

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Мария Генчева Чолакова

Елена Николова Похлупкова-Николова

2.

Зам.-председател

Елена Николова Похлупкова-Николова

Самуил Цветков Цветков

 

 

Секция № 162206071

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия ОСВОБОЖДАВА

Име, презиме, фамилия на НАЗНАЧАВА

1.

Председател

Митко Запрянов Гръклянов

Костадин Вълчев Куцев

2.

Зам.-председател

Костадин Вълчев Куцев

Биляна Вескова Николова

 

 

 

 

 1. ИЗДАВА нови удостоверения, съобразно заеманата от тях ръководна длъжност в съответната СИК на територията на 16 ИР Пловдив - град.
 2. АНУЛИРА удостоверенията на членовете на СИК по т.1, издадени преди 26.05.2019 год.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 26.05.2019 в 16:20 часа

Календар

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения