Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 118-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 192(1)/26.05.2019 гoд., 13:03 часа от Димитър Иванов Гърков, в качеството му на наблюдател-упълномощен представител от „Институт за социална интеграция” регистриран с Удостоверение № 4-88-ЕП/21.05.2019 г. в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е сигнал с вх.№ 192(1)/26.05.2019 гoд., 13:03 часа. В същия са изложени доводи за това, че в СИК №162205045 в град Пловдив, членовете на СИК са накъсали предварително бюлетини от кочана и са подпечатали същите, преди да има избирател в изборното помещение.

След постъпването на сигнала, веднага са изпратени за проверка на място  двама от членовете на РИК 16 – Пловдив (Атанас Петров – зам.-председател и Тодор Тодоров-член) които са посетили СИК №162205045, като в секционното помещение, не е установено твърдяното в жалбата нарушение.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20 от ИК, във връзка с постъпил сигнал с вх.№192(1)/26.05.2019 год., 13:03 часа от Димитър Иванов Гърков, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№192(1) от 26.05.2019 год., 13:03 часа от Димитър Иванов Гърков.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 26.05.2019 в 16:03 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения