Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 116-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

Постъпила е Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова, в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България”. В жалбата са изложени твърдения за наличието на разлепени агитационни материали, които са разположени на по-малко от 50 метра от входа на сградата на ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Пловдив, като по този начин е нарушена разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс.

  Към жалбата са приложени два броя черно-бели снимки, от които е видно, че от външната страна на бетонна ограда, находяща се южно от сградата на учебното заведение са поставени два броя агитационни материали, единият от които не е в цялост.

За целите на обработката на така постъпилата жалба е направена справка в Google Earth, от където е свален мащабиран картов материал на сградата и прилежащите ѝ площи, от който чрез измерване с линия се установява, че в никоя своя част, съществуващата от юг и изток бетонна ограда не се намира на по-малко от 50 метра от входа на учебното заведение.

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20, във връзка с постъпила жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник  на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България”, Районната избирателна комисия 16-Пловдив,

РЕШИ:

  1. Не установява нарушение на разпоредбата на чл. 184, ал. 1 от ИК във връзка с подадената жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” и оставя същата без уважение като неоснователна.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:47 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения