Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 115-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: В Районната избирателна комисия 16-Пловдив е постъпила жалба с вх. №186/26.05.2019 год., 09:33 часа, от Нина Ангелова Чавдарова, в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател и представляващ коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. В сигнала от г-жа Чавдарова са наведени доводи за това, че секретарят на СИК №162201080 в град Пловдив, в изборното помещение, комуникира с гласоподаватели на език, който е различен от българския.

След постъпването на сигнала, в 10:00 часа, член на РИК 16 – Тодор Тодоров е провел телефонен разговор със секретаря на СИК №162201080. Поискано му е обяснение във връзка с жалбата, като г-жа Юсеинова е обяснила, че не е провеждала предизборна агитация в изборното помещение.

С оглед на гореизложеното, след като разгледа жалбата, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.20, във връзка с чл.93, ал.3 от ИК във връзка с  постъпилата жалба с вх.№186/26.05.2019 год., 09:33 часа от Нина Ангелова Чавдарова, в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател и представляващ коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, РИК 16-Пловдив,

РЕШИ:

1. Оставя без уважение жалба с вх. №186/26.05.2019 год., 09:33 часа от Нина Ангелова Чавдарова, в качеството й на пълномощник на Корнелия Петрова Нинова – председател и представляващ коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

2. УКАЗВА на СИК №162201080 в град Пловдив, че не следва да се използва език, различен от българския, в изборното помещение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:46 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения