Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 113-ЕП
Пловдив Град, 26.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП „ГЕРБ”, КП „БСП за България“, ПП”ВОЛЯ”, ПП „Движение за права и свободи” – ДПС, на КП „Реформаторски блок“, коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО“ КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили предложения за замени в състави на СИК, както следва в райони: Централен, Източен, Южен , Западен, Северен и Тракия.

Всички предложения за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени от упълномощени представители и са подписани на хартиен носител и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „ГЕРБ”, КП „БСП за България“, ПП”ВОЛЯ”, ПП „Движение за права и свободи” – ДПС, на  КП „Реформаторски блок“, коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО“ КП „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ГЕРГЬОВДЕН” замени в състави на СИК, съгласно приложение към решението.

 

 1. АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК, посочени в Приложение 1 към настоящото Решение.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК, посочени в в Приложение 1 към настоящото Решение.

 

4.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК.

 

5.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Секретар: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 26.05.2019 в 15:43 часа

Календар

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения