Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 105-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП „ГЕРБ” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районна избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с искане за извършване на промени в състави на СИК, както следва:

 • Заявление с вх. № 164/205.2019г. от ПП „ГЕРБ” с искане относно промяна в състави на СИК, в район: “Централен”. Към заявлението е приложено пълномощно в полза на Александър Димитров Радев, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател на ПП „ГЕРБ”;
 • Заявление с вх. № 169/25.05.2019г. от ПП „ГЕРБ” с искане за промяна в състави на СИК, в район „Тракия”. Към заявлението е приложено пълномощно в полза на Онник Нигохос Агопян, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател на ПП „ГЕРБ”;
 • Заявление с вх № 163/25.05.2019г. от ПП „ГЕРБ” с искане за промяна в състави на СИК, в район „Западен”. Към заявлението е приложено пълномощно в полза на Мирослав Тенев Тенев, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател на ПП „ГЕРБ”;
 • Заявление с вх № 173/25.05.2019г. от ПП „ГЕРБ” с искане за промяна в състави на СИК, в район „Южен”. Към заявлението е приложено пълномощно в полза на Даниела Асенова Митева, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, упълномощен от Бойко Методиев Борисов, в качеството му на председател на ПП „ГЕРБ”;

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани на хартиен носител и на електронен носител.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия-16 Пловдив,

 

РЕШИ:

 1.УТВЪРЖДАВА предложените от ПП „ГЕРБ замени в състави на СИК, съгласно цитираните по-горе заявления, подписани от съответните упълномощени представители.

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

Централен

162201018

СЕКРЕТАР

НАДЕЖДА ЦАНЕВА ИКОНОМОВА

СЕВДЕЛИНА РУМЕНОВА НАЙДЕНОВА

Централен

162201064

ЧЛЕН

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ДИАНА БЛАГОЕВА ДАЧЕВА

Централен

162201015

ЗАМ.ПРЕДСЕД.

НИКОЛА СТОЙНОВ СТОЙНОВ

НИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

Централен

162201041

СЕКРЕТАР

МАРИЯНА ИВАНОВА МИНЕВСКА

АННИК КИРКОР АРЗУМАНЯН

ТРАКИЯ

162206022

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА НЕДЯЛКОВА

СТАНИСЛАВА БОЯНОВА МАДЖАРОВА

ТРАКИЯ

162206028

СЕКРЕТАР

АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ПОРЯЗОВА

АТАНАС ИВАНОВ МАРКОВ

ТРАКИЯ

162206035

СЕКРЕТАР

ИННА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ЖАНА БОРИСОВА ПЕТРОВА

ТРАКИЯ

162206061

ЧЛЕН

АНИТА АТАНАСОВА ГРИГОРОВА

ТОНИ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ТРАКИЯ

162206064

ЧЛЕН

ВАСКО ПЕТРОВ МАРИНОВ

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

Западен

162203003

ЧЛЕН

Елена Тодорова Белева

Атанас Спасов Гълъбов

ЮЖЕН

162205019

Член

Анастасия Стефанова Гавраилова

Теодора Иванова Петрова

ЮЖЕН

162205059

Секретар

Атанас Станев Станев

Пепа Жекова Пеева

ЮЖЕН

162205057

Зам.председател

Дияна Георгиева Маркова

Красимира Николова Генова-Тотева

ЮЖЕН

162205053

Член

Красимира Николова Генова-Тотева

Тодорка Андреева Палазова

 

 2.АНУЛИРА удостоверенията на заменените членове на СИК, посочени в Приложение 1 към настоящото Решение.

3.ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК, посочени в в Приложение 1 към настоящото Решение.

4.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл.93, т.1 от НК.

5.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:18 часа

Календар

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения