Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 104-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от КП” Реформаторски блок” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районната избирателна комисия 16-Пловдив е постъпило писмо с вх. № 177/25.05.2019 г. от КП ”Реформаторски блок” относно предложение за промени в състава на СИК в райони: Централен, Северен и Западен. Към заявлението е приложено пълномощно на Цветомир Ангелов Цветков, упълномощен представител на КП „Реформаторски блок”.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен носител, така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив,

РЕШИ:

1.УТВЪРЖДАВА предложените от КП ”Реформаторски блок” замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. № 177/25.05.2019 г., подписано от представителя на политическата партия Цветомир Ангелов Цветков.

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

Западен

162203047

Член

Калоян Асенов Тихов

Брайко Христов Зографов

Централен

162201037

Член

Красимир Николов Нейчев

Васил Стефанов Везенев

Централен

162201040

Член

Недялка Ангелова Караджова - Нейчева

Антоанета Атанасова Везенева

Северен

162204047

Член

Надежда Николаева Павлова

Христо Георгиев Атанасов

 

2.Издадените удостоверения на заменените членове на СИК да се анулират, съответно – да се издадат нови на новоназначените членове.

3.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

4.Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:16 часа

Календар

Решения

  • № 122-ЕП / 29.05.2019

    относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

  • № 121-ЕП / 26.05.2019

    относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 120-ЕП / 26.05.2019

    относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения