Районна избирателна комисия Пловдив Град


РЕШЕНИЕ
№ 103-ЕП
Пловдив Град, 25.05.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на коалиция от партии „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

В Районната избирателна комисия 16-Пловдив са постъпили заявления с вх.№ 165/25.05.2019г. и вх. № 174/25.05.2019г. от коалиция от партии „БСП  за България“ относно предложение за промени в състава на СИК в райони Северен, Южен и Централен. Към заявлението е приложено пълномощно на Петя Георгиева Манева, упълномощена от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представляващ от коалиция партии „БСП за България”. Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на град Пловдив са представени и подписани както на хартиен носител, така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 72, ал.1, т.4 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив,

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция от партии „БСП за България замени в състави на СИК, съгласно постъпилите предложения с вх. № 165/25.05.2019г. и вх. № 174/25.05.2019г., подписано от представителя на коалицията Петя Георгиева Манева, както следва:

Северен

162204040

председател

Йона Вълкова Чопарева

Росица Димитрова Станева

Южен

162205052

Член

Марияна Василева Андонова

Кольо Рангелов Чернев

Южен

162205002

Член

Нели Димитрова Попова

Димитър Николов Димитров

Централен

162201004

ЧЛЕН

Магдалина Георгиева Рудова

Марияна Георгиева Динкова

Централен

162201009

СЕКРЕТАР

Дафинка Георгиева Стоилова

Зорница Атанасова Милева

Централен

1.622E+09

ЧЛЕН

Красимир Василев Иванов

Ваня Стефанова Димитрова

Централен

162201041

ЗАМ.-ПРЕДСЕД.

Костадинка Димитрова Димитрова

Пламен Димитров Стоилов

Централен

162201041

Член

Зорница Атанасова Милева

Василена Коцева Костадинова

Централен

162201016

ЧЛЕН

Ивайло Здравков Сираков

Елена Василева Величкова

Централен

162201016

ЧЛЕН

Константин Христов Пердикацев

Райна Ганчева Неделчева

Централен

162201019

ЧЛЕН

Румен Мариянов Игнатов

Добринка Делчева Димова

Централен

162201021

ЧЛЕН

Станислава Атанасова Арамазова

Николай Руменов Качаков

Централен

162201034

СЕКРЕТАР

Мариела Венкова Петрова

Василка Руменова Врагова

Централен

162201035

ЧЛЕН

Марияна Георгиева Динкова

Стефан Стоянов Кондев

Централен

162201036

ЗАМ.-ПРЕДСЕД.

Емилия Иванова Янкова

Тамара Любенова Спасова

Централен

162201036

ЧЛЕН

Тамара Любенова Спасова

Емилия Иванова Янкова

Централен

162201039

СЕКРЕТАР

Анелия Енчева Митева

Валентина Петрова Петкова

Централен

162201039

ЧЛЕН

Елена Георгиева Запрянова

Елена Тодорова Барганова

Централен

162201047

ЧЛЕН

Димитър Иванов Иванов

Елена Василева Величкова

Централен

162201050

СЕКРЕТАР

Румяна Атанасова Узунова

Галя Иванова Атанасова

Централен

162201050

ЧЛЕН

Димитър Стефков Василев

Дона Милева Балканска

Централен

162201051

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Найден Маринов Ранчев

Димитър Стефков Василев

Централен

162201052

ЧЛЕН

Димитрийка Жан Желязкова

Найден Маринов Ранчев

Централен

162201061

ЧЛЕН

Росица Николова Николова

Владимир Красенов Урилски

Централен

162201062

ЧЛЕН

Елена Георгиева Пурнарова

Мариана Стоянова Кръстева

Централен

162201064

ЧЛЕН

Христо Кирилов Георгиев

Димитър Кирилов Георгиев

Централен

162201068

ЧЛЕН

Венелин Здравков Колев

Венета Михайлова Урилска

Централен

162201069

ЗАМ.-ПРЕДСЕД.

Елена Бялкова Господинова

Красен Петров Урилски

Централен

162201070

ЧЛЕН

Кристиян Вълков Петров

Ирена Младенова Душкова

 Централен

162201073

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тотка Цветкова Каранешева

Галина Михайловна Величкова

Централен

162201075

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Екатерина Любомирова Кантарджиева

Николай Петров Зеков

Централен

162201077

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Марияна Георгиева Динкова

Румяна Христова Андреевска

Централен

162201079

ЧЛЕН

Николай Валериев Вакрилов

Мартин Здравков Колев

Централен

162201080

ЧЛЕН

Цветка Илиева Димитрова

Димитрина Стоянова Колева

Централен

162201085

ЧЛЕН

Валентина Петрова Петкова

Димитър Костадинов Калдиев

Централен

162201086

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петър Асенов Казаков

Дафинка Георгиева Стоилова

Централен

162201088

ЧЛЕН

Добринка Михайлова Стефанова

Магдалена Петрова Търпова

Централен

162201089

ЧЛЕН

Вера Димитрова Герева

Стоян Георгиев Бояджиев

Централен

162201089

Член

Пенка Георгиева Узунска

Вера Димитрова Герева

Централен

162201092

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Хрисона Михалева Цолова 

Анелия Енчева Митева

Централен

162201095

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Женева Сарандалиева

Аргир Колев Конарски

Централен

162201095

ЧЛЕН

Димка Костадинова Георгиева

Виктория Кеворк Кюлян

Централен

162201096

СЕКРЕТАР

Станка Маринова Маринова

Николина Делова Николова

Централен

162201096

ЧЛЕН

Елена Василева Величкова

Минчо Николов Палавров

Централен

162201097

Член

Стефка Иванова Ламджиева

Маргарита Константинова Георгиева

Централен

162201099

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Таня Иванова Петрова

Нели Миткова Недева

Централен

162201100

Член

Марин Петров Узунов

Петруша Николова Георгиева

Централен

162201104

Член

Стефан Стоянов Ръков

Добринка Михайлова Стефанова

Централен

162201104

ЗАМ.-ПРЕДСЕД.

Стефка Кръстанова Маркова

Диана Георгиева Маркова

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК да се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Илиан Руменов Иванов

Зам. председател: Десислава Василева Стоянкова

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:14 часа

Календар

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения