Архив избори:
24.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 25.11.2021г. от 12:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

21.11.2021

Избирателна активност към 19:00

 

Район Брой избиратели Брой секционни комисии Брой гласували %
Централен 65 355 106 24757 37,88
Източен 45 099 70 8600 19,07
Западен 32 840 53 12297 37,45
Северен 43 767 77 13897 31,75
Южен 67 087 99 23081 34,40
Тракия 47 830 76 17468 36,52
  301 978 481 100100 33,15
21.11.2021

Избирателна активност към 16:00

 

Район Брой избиратели Брой секционни комисии Брой гласували %
Централен 65355 106 18030 27,59
Източен 45099 70 6363 14,11
Западен 32840 53 8921 27,17
Северен 43767 77 10905 24,92
Южен 67087 99 16321 24,33
Тракия 47830 76 13012 27,20
  301978 481 73552 24,36
21.11.2021

Избирателна активност към 11:00

 

Район Брой избиратели Брой секционни комисии Брой гласували %
Централен 65355 106 10639 16,28
Източен 45099 70 3947 8,75
Западен 32840 53 5485 16,70
Северен 43767 77 6583 15,04
Южен 67087 99 11072 16,50
Тракия 47830 76 7603 15,90
  301978 481 45329 15,01
21.11.2021

Избирателна активност към 9 часа

 

Район Брой избиратели Брой секционни комисии Брой гласували %
Централен 65 355 106 2167 3,32
Източен 45 099 70 833 1,85
Западен 32 840 53 1002 3,05
Северен 43 767 77 1393 3,18
Южен 67 087 99 2174 3,24
Тракия 47 830 76 1322 2,76
  301 978 481 8891 2,94
21.11.2021

Съобщение

Всички избирателни секции  в 16 МИР са открити

20.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 20.11.2021г. от 17:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

19.11.2021

Избиратели, които са поставени под карантина след 14 ноември 2021г

Лицата, поставени под карантина след 14 ноември 2021г., могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до деня на изборите (21.11.2021г.) по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявленията могат да се подават по един от следните начини:

 1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021.  Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.
 1. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: [email protected], както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.
 1. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
 1. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.
 1. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.
19.11.2021

Избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Във връзка с чл. 234 от Изборния кодекс и Решение № 764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК Ви уведомяваме за предприетите мерки в Община Пловдив за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден:

 1. За гласуване на хора с увреждания в изборния ден (21.11.2021г.) в Община Пловдив е осигурен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания, от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, ще се приемат от 12.00 часа на 19.11.2021г. до 17.00 часа на 21.11.2021г. на телефони: 032/962 478 и 0887 484 884.
 2. Подходящите секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването (чл. 10 от Изборния кодекс) са непроменени от изборите на 14.11.2021г.
17.11.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 18.11.2021г. от 10:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

16.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 17.11.2021г. от 10:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

15.11.2021

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 16.11.2021г. от 12:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

14.11.2021

Избирателна активност

Избирателна активност  на 16 ИР 14.11.2021г. ПВР

Район в Пловдив към 11.00 ч. към 16.00 ч. към 19.00 ч.
ЦЕНТРАЛЕН 3,90% 24,10% 42,58%
ИЗТОЧЕН 1,72% 13,22% 22,00%
ЗАПАДЕН 3,24% 24,15% 40,44%
СЕВЕРЕН 2,68% 18,53% 36,71%
ЮЖЕН 5,40% 23,05% 38,21%
ТРАКИЯ 2,50% 23,11% 39,09%
Общо 3,44% 21,29% 36,90%

Избирателна активност  на 16 ИР 14.11.2021г. НС

Район в Пловдив към 11.00 ч. към 16.00 ч. към 19.00 ч.
ЦЕНТРАЛЕН 3,89% 22,21% 41,05%
ИЗТОЧЕН 1,70% 13,29% 22,34%
ЗАПАДЕН 3,17% 23,88% 39,99%
СЕВЕРЕН 2,68% 18,36% 36,66%
ЮЖЕН 5,06% 22,62% 37,71%
ТРАКИЯ 2,48% 22,68% 38,11%
Общо за Пловдив 3,35% 20,67% 36,30%
13.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 13.11.2021г. от 17:45часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

12.11.2021

БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ

РИК 16 уведомява всички членове на СИК на територията на община Пловдив, че по тяхно желание могат да получат лично бърз антигенен тест за диагностициране на COVID-19 на адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7. Тестовете могат да бъдат получени на дата 12.11.2021 г. (петък) от 10 до 16 часа и на дата 13.11.2021 г. (събота) от 10 до 16 часа.

Напомняме, че за участието на едно лице в СИК не се изисква зелен сертификат или тест за установяване на COVID-19

12.11.2021

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 12.11.2021г. от 13:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 7

11.11.2021

Информация за хората с увреждания

РИК 16 пределя секции на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции на горния етаж на територията на Шестнадесети изборен район- Пловдив, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно Приложение №1 към Решение №85-ПВР/НС от 10.11.2021 г.

В изборния ден, 14 ноември 2021 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъде предоставен специализиран транспорт от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя. Заявки ще се приемат от 08.00 часа на 11.11.2021 г. до 17.00 часа на 14.11.2021 г. на телефони: 032/962478 и 0887484884. 

09.11.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ В СИК

Уведомяваме всички членове на секционни избирателни комисии, че при заявено от тях желание, възнагражденията им за участието в изборите могат да бъдат изплатени по банков път, по посочена от тях лична банкова сметка. За целта, в изборния ден е необходимо на представителя на общинската администрация да бъде предадено удостоверение /копие/ за банкова сметка, издадено от съответната банка или справка за IBAN, генерирана от система за електронно банкиране.

07.11.2021

ГЛАСУВАНЕ В ПОДВИЖНА СЕКЦИЯ ЗА КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на мейл: [email protected], както и на обявените мейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

3. Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

4. Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адреса на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1.

5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

30.10.2021

организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка

С Решение №830-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК се определя организацията на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни редставители на 14 ноември 2021 г.

22.10.2021

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, С КВОТИ В СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ .

15.10.2021

места за агитационни материали

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, информира че със заповед № 21 ОА-2740/08.10.2021 г., на кмета на община Пловдив са определени временни места по райони за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г., както и при евентуален втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.

15.10.2021

гласуване по настоящ адрес

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, напомня на избирателите, които имат регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния им адрес, че могат да подадат заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори на 14.11.2021 г. Вписването се отнася и за изборите на 21.11.2021 г., при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.
Заявлението за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подава НЕ по-късно от 30.10.2021 г. включително.
Заявлението може да се подаде по следните начини:
1. на хартиен носител (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета по настоящия адрес на избирателя и саморъчно подписано;
2. електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
ВАЖНО! Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори НЕ е приложимо за предстоящите избори. За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

13.10.2021

ВАЖНО!

В съответствие с Писмо изх. № 03-1060-1/12.10.2021 г. на Директора на РЗИ – Пловдив относно противоепидемичните мерки, необходими за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 14.11.20121 г. при обявена извънредна епидемична обстановка, РИК 16 Пловдив публикува указанията на Министерство на здравеопазването и адресите на разкритите ваксинационни пунктове в Пловдивска област.

 

04.10.2021

Съобщение до избирателите

Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив уведомява избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, че може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по един от следните начини:

 • Чрез SMS;
  • *Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  • *Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 159-ПВР/НС / 25.11.2021

  относно: Промяна на адреса на РИК 16 – Пловдив

 • № 158-ПВР / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване поради непреодолими външни обстоятелства при машинно гласуване само по отношение на една СУЕМГ в избирателна секция с две СУЕМГ, по реда на чл. 269 ИК и т. V.1 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. – втори тур, в СИК № 162206071 в Шестнадесети многомандатен изборен район-Пловдив.

 • № 157-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за замени на представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са били заменени от съответните политически партии и коалиции, представени в Шестнадесети изборен район – Пловдив за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

всички решения