Архив избори:
02.04.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 02.04.2023 г. от 7:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 22

01.04.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.04.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 2 при следния дневен ред:

31.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 31.03.2023 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 2 при следния дневен ред:

 

30.03.2023

НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 30.03.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 2 при следния дневен ред:

28.03.2023

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО ИМАТ СВОИ ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии, коалициите и инициативните комитети при подаване предложения, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

28.03.2023

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, КОИТО ИМАТ СВОИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на упълномощените представители, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указва на политическите партии, коалициите и инициативните комитети при подаване предложения, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ.

27.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 28.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 2.

22.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 22.03.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала.

22.03.2023

Обучения за съставите на СИК

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, уведомява членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК, че ще бъдат проведени онлайн обучения на съставите им по следния график:

27.03.2023 г. (понеделник) от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Централен“
СИК на територията на Район „Източен“

28.03.2023 г. (вторник) от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Западен“
СИК на територията на Район „Северен“
ПСИК и Специализирани СИК

29.03.2023 г. (сряда) от 18:00 часа
СИК на територията на Район „Южен“
СИК на територията на Район „Тракия“

Обучението ще се проведе дистанционно с програмен продукт Zoom. За да се включите в обучението, трябва да имате инсталиран Zoom Client (Изтегли от тук) на вашето устройство - компютър, телефон или таблет. Натиснете бутона по-горе [Към обучението] и ще бъдете препратени към онлайн срещата.

Бутонът за преход към обучението ще бъде активен на тази страница в деня на обучението 10 минути преди обявения график. Представители на съответните районни администрации ще се свържат по телефона с председателите на СИК и ще предоставят координатите на останалите членове в комисията.

Всички участници в обученията ще имат възможност на зададат своите въпроси относно изборния процес както на обучителите от РИК, така и на представителите на “СИЕЛА НОРМА” АД.

 

18.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 18.03.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:

09.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 09.03.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала, при следния дневен ред:

08.03.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване допускането на технически грешки при извършване на замени в съставите на СИК, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

БЛАНКА ЗА ЗАМЕНИ В СЪСТАВИТЕ НА СИК

07.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 07.03.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

01.03.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 01.03.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

28.02.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ:

С оглед предоставяне на обобщена информация досежно упражняването на избирателните права от гражданите, Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, информира:

1. Гласуването в страната се извършва с хартиена бюлетина ИЛИ машинно със СУЕМГ.

2. Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес.
2.1. Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.
2.2. Когато избирателят има регистрация по настоящ адрес в населено място различно от постоянния адрес, той може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 14 дни преди изборния ден – 18 март 2023 г.

ВАЖНО: Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като електронен подпис не се изисква.

Избирател, подал заявление и вписан в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на проведените през 2022 г. избори, трябва да подаде ново заявление за гласуване по настоящ адрес за изборите на 2 април 2023 г.

3. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
3.1. През Интернет, на адрес: http://www.grao.bg/elections/;
3.2. Чрез SMS - Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
3.3. Чрез стационарен или мобилен телефон, на безплатен за цялата страна телефон - 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").

28.02.2023

Жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, информира представителите на партии и коалиции, регистрирали в съответната районна избирателна комисия кандидатски листи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както и представители на съответните регионални радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ, че на 01.03.2023 г. в 18:00 ч., на адрес: град Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала, ще бъде проведен жребий за реда за представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

28.02.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 28.02.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

26.02.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 26.02.2023 г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

20.02.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 20.02.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

15.02.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 2 април 2023 г., всеки ден, считано от 09:30 ч. на 17.02.2023 г. до 17:00 ч. на 28.02.2023 г., в сградата на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, етаж първи, стая № 104.

1. Регистрирането на кандидатските листи на партии и коалиции се извършва след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за народни представители (Приложение № 59-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от КРБ и по чл. 254, ал. 1 ИК, че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК (Приложение № 61-НС от изборните книжа);

б) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК в случаите, когато документите се подписват или подават от упълномощени лица.

Важно: Препоръчително е предложението да се представи и на технически носител в Excel формат - свалете от тук!

 

2. Регистрирането на независими кандидати, предложени от инициативни комитети се извършва след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата за народен представител (Приложение № 60-НС от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо ИК. Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единния граждански номер, постоянния адрес и саморъчен подпис на най-малко едно на сто, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Подписите се полагат пред член на ИК (Приложение № 62-НС от изборните книжа).

*Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени с Решение № 1593-НС от 6 февруари 2023 г. на ЦИК. Последователността на вписване на избирателите в списъка на хартиен носител определя поредността на вписване в списъка на технически носител.

б) заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от независимия кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от КРБ и по чл. 254, ал. 4 ИК, че е предложен за регистриране само от един ИК и само в един изборен район, както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК. (Приложение № 61-НС от изборните книжа).

15.02.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Районната избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., всеки ден, считано от 09:30 ч. на 13.02.2023 г. до 17:00 ч. на 20.02.2023 г., в сградата на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. „Авксентий Велешки“ № 20, етаж първи, стая № 104.

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 1600-НС от 07.02.2023 г. на ЦИК.

 

11.02.2023

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 13.02.2023 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, ет. 3, Заседателна зала при следния дневен ред:

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 121-НС / 03.04.2023

  относно: Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район-Пловдив в изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

 • № 120-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка (ППР) между СИК № 162203031 и РИК 16-Пловдив град, съдържаща данните от въведения протокол и данните за предаващия, приемащия и обработващия протокола, отразяващ резултатите в секция № 162203031

 • № 119-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал от Шесто РУ при ОД на МВР - Пловдив, относно извършване на агитация в изборния ден.

всички решения