Архив избори:
29.05.2019

Насрочено заседание

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив се свиква за заседание на 29.05.2019г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Община Пловдив, пл. „Централен“ 1, ет. 12, зала 1 при следния дневен ред:

29.05.2019

Съобщение

Районна избирателна комисия 16 съобщава, че адресът на комисията, считано от 29.05.2019 е:

гр. Пловдив, площад „Централен“ №1, ет. 12, зала 1

19.05.2019

ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии, в които ще има машинно гласуване, ще се състои на 20 май (понеделник) в Международен Панаир Пловдив, ЗАЛА БЪЛГАРИЯ от 18 часа.  

В 16-ти изборен район за машинно гласуване са определени следните секции:

19.05.2019

До община Пловдив и районните администрации

Снабдяването на СИК/ПСИК с материали за изборния ден (избирателни кутии, бюлетини за гласуване, избирателни списъци, печати, формуляри на протоколи, списъци, чернови и др.) ще се извършва от определените с решение №6-ЕП от 09.04.2019 на РИК 16 работни групи, по утвърден от администрациите график.

Съставите на работните групи са както следва:

1. За район „Централен":

 • Ангелина Божилова
 • Тодор Димов
 • Тодор Тодоров

2. За район „Източен":

 • Сюрия Дене
 • Стайко Танев
 • Десислава Стоянкова

3. За район „Западен":

 • Атанас Петров
 • Венцислава Карталова
 • Калоян Сухоруков

4. За район „Северен":

 • Мария Атанасова
 • Кристиян Гьошев
 • Цеца Бресковска

5. За район „Южен":

 • Гергана Костадинова
 • Соня Каварджиева
 • Манка Бабаджанова

6. За район „Тракия":

 • Божидар Манев
 • Куман Златански
 • Радина Петрова
17.05.2019

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАСРОЧЕН ЗА 26 МАЙ 2019 Г. В ИЗБОРЕН РАЙОН 16 ПЛОВДИВ

17.05.2019

Съобщение

Районната избирателна комисия 16 - Пловдив град Ви уведомява, че за периода oт 20 май 2019г. до 27 май 2019г. включително адресът на РИК 16 - Пловдив град е: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, Международен панаир, ПАЛАТА № 3.

Обявява следните телефонни номера за връзка с РИК 16, а именно: 032/625 556, 032/633 680 и факс 032/628024.

16.05.2019

ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ШЕСТНАДЕСЕТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ ГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:


20 МАЙ 2019 г. /ПОНЕДЕЛНИК/

18:00 - 19:00 РАЙОН ЮЖЕН И РАЙОН ЗАПАДЕН

 

21 МАЙ 2019 г. /ВТОРНИК/

18:00 - 19:00 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН И РАЙОН ИЗТОЧЕН;

 

22 МАЙ 2019 г. /СРЯДА/

18:00 - 20:00 РАЙОН ТРАКИЯ И РАЙОН СЕВЕРЕН + ПОДВИЖНИ СИК + СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК (болнични, социални и др.)


Обучението ще се проведе в Международен Панаир Пловдив, ЗАЛА БЪЛГАРИЯ – влизането става от пешеходен вход на комплекса от бул. „Марица” по дни, часове и райони, както е описано по-горе.

12.05.2019

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАЛИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019

Районна избирателна комисия 16 – Пловдив с цел бърза и качествена обработка на постъпващата информация ПРЕПОРЪЧВА при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на кандидатски листи, освен изискуемите документи, да се прилага попълнена и следната електронна таблица (на технически носител или по електронна поща)

Бланка за ЗАСТЪПНИЦИ

Приложеният файл проверява за коректно въведен ЕГН (некоректните се оцветяват в червено), както и за дублиран ЕГН (дублираните се оцветяват в синьо). За да работи тази проверка е необходимо данните в полето ЕГН или да се попълват директно в електронната таблица или ако се копират от друг документ, да се ПОСТАВЯТ КАТО СТОЙНОСТ (Paste as VALUE)

 

12.05.2019

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районната избирателна комисия 16 – Пловдив уведомява партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК.

Всяка партия или коалиция предоставя списък на своите представители, съгласно утвърдените изборни книжа (Приложение № 1 към Решение №95-ЕП от 08.04.2019г.), като заедно с това подава и файл - електронна таблица с данните по приложения по-долу образец . Файлът може да се изпрати по електронна поща или да се предостави на технически носител (CD/DVD/USB памет).

При попълването на бланките моля да се има предвид следното:

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублира се);
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При копиране и поставяне (Paste) в тази колона, моля ползвайте PasteSpecial - Values, за да не се унищожат форматиранията и проверките, водещи до контролата и оцветяването на фона.

 

09.05.2019

Съобщение

С решение №230-ЕП от 25.05.2019 на Централната избирателна комисия са определени секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., съгласно приложението:

 

30.04.2019

До политическите партии и коалиции, с квоти в съставите на секционни избирателни комисии на територията на 16 МИР - Пловдив

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в състатите на СИК, Районна избирателна комисия 16 - Пловдив указава на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ.

25.04.2019

В помощ на лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението

В изборния ден, 26 май 2019 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно - двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъдат използвани автомобилите на Службата за транспортни услуги на трудноподвижни лица в Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе” № 102.

Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания ще се приемат на телефони 032/962-478, 0887/484-884, от 08:00 до 17:00 часа, считано от 20.05.2019г. до 26.05.2019т. включително.

22.04.2019

Защита на личните данни от РИК 16-Пловдив

РИК 16 - Пловдив е администратор на лични данни Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. В тази връзка са приети Указанията на ЦИК, които може да изтеглите от приложения файл по-долу.

18.04.2019

Съобщение

В изпълнение на Решение 21-ЕП от 18.04.2019, РИК 16 - Пловдив съобщава, че тегленето на жребия за реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., ще се извърши на 23 април 2019г., в 12:00 часа в сградата на Община Пловдив на пл.“Стефан Стамболов“ № 1, етаж № 2, заседателна зала.

16.04.2019

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В 16 ИЗБОРЕН РАЙОН-ПЛОВДИВ

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, в срок до 11.05.2019г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 11.05.2019г.

16.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет:

На адрес https://www.grao.bg/elections/

 • Чрез SMS:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 122-ЕП / 29.05.2019

  относно: : промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от РИК 16 – Пловдив град

 • № 121-ЕП / 26.05.2019

  относно: Вземане на решение за замени на неявили се в изборния ден членове на СИК от ръководния им състав, за които не са постъпили предложения за нови членове от квотата на съответната партия/коалиция за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 120-ЕП / 26.05.2019

  относно: Жалба от Нина Ангелова Чавдарова, пълномощник на Корнелия Петрова Нинова в качеството й на председател и представляващ КП „БСП за България” за участие в изборите за представители в Европейския парламент от Република България на дата 26 май 2019 г.

всички решения